AAL oproep 2020 “Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions”

Publicatiedatum
AAL (Active and Assisted Living) is een Europees Joint Programma dat ICT-projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhogen.

***UPDATE 3/30/2020: Deadline voor indiening is drie maanden verschoven naar 24 augustus 2020.***

Dien jouw AAL-project in voor 24 augustus 2020

Deze AAL-oproep mikt op de ontwikkeling van ICT-gebaseerde oplossingen in alle AAL domeinen:

  • Active Living: work & training, vitality & abilities, leisure & culture, information & communication
  • Assisted Living: health & care, living & building, mobility & transport, safety & security

Belangrijk: De beoogde oplossingen moeten ingebed zijn in de strategie van de deelnemende ondernemingen en eindgebruikersorganisaties. Er moet een duidelijke toegevoegde waarde zijn voor alle projectpartners. Dien jouw AAL-project in voor 24 augustus 2020, 17.00 CET. De indiening gebeurt digitaal rechtsreeks op de website van het AAL-programma.

Projecttypes

 Small Collaborative Project

  • projectduur 6 tot 9 maanden
  • max. € 300.000 steun
  • vereenvoudigde indiening, snelle beslissing en lichte verslaggeving

Regulier AAL project 

  • projectduur 18 tot 36 maanden
  • max € 2.500.000 steun

De volledige call text en meer informatie

Wat is het AAL programma?

AAL (Active and Assisted Living) is een Europees Joint Programma dat projecten steunt die de levenskwaliteit van ouderen verhoogt door het inzetten van ICT. De producten, diensten en systemen moeten binnen 2 jaar op de markt komen en Europees toepasbaar zijn. De focus ligt meer op ontwikkeling dan op onderzoek. De maximum subsidie bedraagt € 2,5 miljoen. Lees hier meer informatie over de ondersteuning van VLAIO bij projecten binnen het AAL-programma.

twee ouderen op wandel - screenshot cover van brochure over de oproep

Delen: