Bijverdienen: onbelast bijverdienen, flexijob of zelfstandige in bijberoep?

Sinds 2010 blijft het aantal zelfstandigen in bijberoep toenemen. Volgens de laatste cijfers van de Rijksdienst Sociale Zekerheid voor Zelfstandigen was in 2017 24% van alle zelfstandigen in het Vlaamse gewest actief als zelfstandige in bijberoep. 

Starten als zelfstandige in bijberoep kan een manier zijn om iets bij te verdienen met je passie of om af te toetsen of je idee wel genoeg aanslaat om er je hoofdberoep van te maken. 

Onbelast bijverdienen 

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds 15 juli 2018 onder bepaalde voorwaarden tot 6.130 euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen. 

Onbelast bijverdienen is wel beperkt tot een aantal activiteiten. Zo moet het gaan om:  

  • Occasionele klusjes bij privépersonen 
    Het gaat om occasionele, betaalde diensten van een privépersoon aan een andere privépersoon. Bijvoorbeeld kleine onderhoudswerken aan de woning, gras maaien, kinderopvang, bijlessen, administratieve bijstand, enzovoort. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, moet het wel om occasionele klussen gaan.
  • Verenigingswerk 
    Het gaat om betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk (vzw), feitelijke verenigingen of openbare besturen. De diensten moeten buiten het professionele circuit vallen: het gaat bijvoorbeeld om gidsen, sporttraining geven, speelpleinwerking, begeleiding van schooluitstappen, enzovoort. 
  • Activiteiten via een erkend deelplatform 
    Iedereen mag via een erkend deeleconomieplatform zijn diensten aanbieden aan particulieren. 

Voor activiteiten via een erkend deelplatform komt iedereen in aanmerking, ook zelfstandigen in zoverre zij een andere activiteit uitoefenen dan hun hoofdactiviteit.  Om onbelast bij te verdienen met occasionele klusjes bij privépersonen of verenigingswerk , ben je voor tenminste 80% tewerkgesteld, gepensioneerd of zelfstandige in hoofdberoep (indien je een andere activiteit aanbiedt dan je hoofdactiviteit als zelfstandige). 

Meer informatie over onbelast bijverdienen, kan je vinden op www.bijklussen.be.

Flexijob  

Via het systeem van flexi-jobs kunnen gepensioneerden en bepaalde werknemers tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen. Met een flexijob betaal je op de extra inkomsten geen belastingen of sociale bijdragen. Je brutoloon is dus het nettoloon. Je bouwt wel sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie ...) op met een flexijob.  

Je kan een flexijob uitoefenen in de horeca en detailhandel. Voorwaarde is dat je minstens 80% tewerkgesteld bent of gepensioneerd. Zelfstandigen komen niet in aanmerking. 

Meer informatie over de flexijob

Zelfstandige bijberoep 

Ben je dus van plan om een activiteit uit te oefenen die niet valt onder één van de bovenstaande categorieën of wil je meer bijverdienen, dan loont het de moeite om te overwegen om je te vestigen als zelfstandige in bijberoep. Het statuut van zelfstandige in bijberoep kan ook een eerste stap zijn om je later te vestigen als zelfstandige in hoofdberoep.