Mensen aan computer

Zelfstandige in bijberoep

Van bijberoep naar hoofdberoep

Misschien was je start als zelfstandige in bijberoep een eerste stap en wil je na een tijd 100% voor je eigen zaak gaan en dus zelfstandige in hoofdberoep worden.  

In de praktijk is de omschakeling van bijberoep naar hoofdberoep niet steeds een bewuste keuze. Je wordt ook beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep zodra je niet meer aan de voorwaarden van bijberoep voldoet, bijvoorbeeld wanneer je je werkloosheidsuitkering verliest. Het is dan ook belangrijk dat je je sociaal secretariaat onmiddellijk op de hoogte brengt van elke verandering in je statuut.  

De omschakeling van zelfstandige in bijberoep naar hoofdberoep betekent vooral een aanpassing van je sociaal statuut en de bijhorende sociale bijdragen. 

Je sociale bijdragen zullen doorgaans hoger komen te liggen. Je bent als zelfstandige in hoofdberoep namelijk een minimumbijdrage van 840,97 euro per kwartaal verschuldigd, ongeacht je inkomsten als zelfstandige. 

In ruil voor deze (verhoogde) sociale bijdragen geniet je weliswaar sociale rechten als zelfstandige zoals de terugbetaling van ziektekosten, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en pensioen. Hou er rekening mee dat je bij de omschakeling van bij- naar hoofdberoep - afhankelijk van je situatie - een wachttijd moet doorlopen om aanspraak te kunnen maken op bepaalde sociale rechten.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: