Mensen aan computer

Zelfstandige in bijberoep

Wat bij volledige of gedeeltelijke stopzetting van je activiteit als loontrekkende?

Je wordt werkloos  

Als je je bijberoep als zelfstandige wil verder zetten tijdens de werkloosheid, moeten vier voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn.  

Meer informatie 

Vraag altijd aan je werkloosheidsbureau of je aan de voorwaarden voldoet om bijberoep en werkloosheidsuitkeringen te combineren! 

Je werkt in de private sector 

Je mag de onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet cumuleren met een zelfstandige activiteit gedurende:

  • 12 maanden als je je prestaties volledig onderbreekt EN
  • 24 maanden als je je prestaties vermindert tot de helft of 60 maanden als je je prestaties vermindert met 1/5.

Dat mag enkel als je je zelfstandige activiteit al hebt uitgeoefend tijdens de 12 maanden vóór het begin van je tijdskrediet.

Nadat je de uitkeringen 12/24/60 maanden (afhankelijk van het geval) gecumuleerd hebt met een zelfstandige activiteit, verlies je het recht op uitkeringen.

Je mag de onderbrekingsuitkeringen in het kader van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg) cumuleren met een zelfstandige activiteit gedurende:

  • 12 maanden als je je prestaties volledig onderbreekt zelfs als je voordien nog nooit een zelfstandige activiteit hebt uitgeoefend EN;
  • 24 maanden als je je prestaties vermindert tot de helft of 60 maanden als je je prestaties vermindert met 1/5 (of 1/10 in geval van ouderschapsverlof), op voorwaarde dat je je zelfstandige activiteit al hebt uitgeoefend tijdens de 12 maanden die het begin van het thematisch verlof voorafgaan.

Nadat je de uitkering 12/24/60 maanden (afhankelijk van het geval) hebt gecumuleerd met een zelfstandige activiteit, verlies je het recht op uitkeringen.

Neem steeds contact op met RVA om na te kijken of je aan alle voorwaarden voldoet! Je moet je activiteit ook steeds aangeven bij de RVA.

Je werkt bij een lokaal of provinciaal bestuur / in de openbare sector / in het onderwijs / bij een gemeenschapsuniversiteit

Je mag de onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een zelfstandige activiteit tijdens:

  • 12 maanden als je je prestaties volledig onderbreekt zelfs als je voordien nog nooit een zelfstandige activiteit hebt uitgeoefend EN;
  • 24 maanden als je je prestaties vermindert tot de helft of 60 maanden als je je prestaties vermindert met 1/5 (of 1/10 in geval van ouderschapsverlof), op voorwaarde dat je je zelfstandige activiteit al hebt uitgeoefend tijdens de 12 maanden die het begin van het thematisch verlof voorafgaan.

Dat geldt voor de aanvragen om een gewone loopbaanonderbreking en voor de aanvragen voor thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof).

Nadat je de uitkering 12/24/60 maanden (afhankelijk van het geval) hebt gecumuleerd met een zelfstandige activiteit, verlies je het recht op uitkeringen.

Neem steeds contact op met RVA om na te kijken of je aan alle voorwaarden voldoet of check de website van RVA.  Je moet je activiteit ook steeds aangeven bij de RVA. 

Je werkt bij een autonoom overheidsbedrijf 

Je mag de uitkeringen die je ontvangt in het kader van een loopbaanonderbreking cumuleren met een zelfstandige activiteit gedurende:

  • 12 maanden als je je prestaties volledig onderbreekt, op voorwaarde dat je die zelfstandige activiteit al hebt uitgeoefend tijdens de 12 maanden vóór het begin van je loopbaanonderbreking; EN
  • 24 maanden als je je prestaties vermindert tot de helft en voor zover je die zelfstandige activiteit al hebt uitgeoefend tijdens de 12 maanden vóór het begin van je loopbaanonderbreking of 60 maanden als je je prestaties vermindert met 1/5 (of met 1/10, enkel in het geval van ouderschapsverlof), voor zover je die zelfstandige activiteit al uitoefende tijdens de 12 maanden vóór het begin van je loopbaanonderbreking.

Nadat je de uitkering 12/24/60 maanden (afhankelijk van het geval) hebt gecumuleerd met een zelfstandige activiteit, verlies je het recht op uitkeringen.

Dat geldt voor de aanvragen om een gewone loopbaanonderbreking en voor de aanvragen voor thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof).

Neem steeds contact op met RVA om na te kijken of je aan alle voorwaarden voldoet! Je moet je activiteit ook steeds aangeven bij de RVA. 

Wat gebeurt er als je tijdens je loopbaanonderbreking begint met een zelfstandige activiteit?

De uitkeringen die je al ontvangen hebt, worden teruggevorderd vanaf de datum waarop je begonnen bent met de zelfstandige activiteit.

 

Meer informatie vind je op de website van RVA

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: