Mensen aan computer

Zelfstandige in bijberoep

Je rechten en plichten als zelfstandige in bijberoep

Sociale zekerheidsrechten en bijdragen 

Je bouwt geen extra socialezekerheidsrechten op in het sociaal statuut van de zelfstandigen. Je behoudt de sociale rechten die je hebt door je hoofdactiviteit (als werknemer of ambtenaar). Betaal je de bijdragen van een hoofdberoep? Dan kan je ook dezelfde sociale rechten genieten als een zelfstandige in hoofdberoep. Welke plichten heeft een zelfstandige in bijberoep? De voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van de activiteit (exclusief beheerskosten) worden jaarlijks aangepast en bedragen vanaf 1/1/2024 (refertejaar 2021) voor een bijberoep (berekend op een inkomen van € 1.865,45) € 95,60. Verdien je meer dan worden de bijdragen ook verhoogd.  Verdien je minder dan € 1.865,45? Dan kan je een vrijstelling van sociale bijdragen krijgen. 

Btw 

Indien je onderworpen bent aan de btw-regeling dan moet je regelmatig btw-aangiften doen en de verschuldigde btw betalen. Toch is het mogelijk om vrijstelling te vragen. Dit kan indien het jaarlijkse omzetcijfer voor de activiteit in bijberoep niet hoger ligt dan € 25.000 exclusief btw en je activiteit geen betrekking heeft op het uitvoeren van werken in onroerende goederen. Je geniet dan vrijstelling van btw-betaling. Je verliest dan wel het recht om btw af te trekken. Desondanks moet je ingeschreven blijven bij de btw en jaarlijks een verklaring indienen. 

Belastingen 

De inkomsten uit je twee activiteiten zullen gecumuleerd worden. Dit kan leiden tot hogere belastingvoeten wanneer je bepaalde inkomstengrenzen overschrijdt.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: