Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Balansmanagement

Bij een goede voorbereiding is een kritische beschouwing van je balans zeer belangrijk. Door een goed balansmanagement worden niet of minder bedrijfsnoodzakelijke elementen verwijderd. Dit kan invloed hebben op de waarde van de onderneming en dus ook op de financiële haalbaarheid van de bedrijfsoverdracht.

Enkele balansposten die voor mogelijke aanpassingen in aanmerking komen:

  • Overtollige cash
    Vaak blijft winst in de onderneming zitten. Het uitkeren van overtollige liquiditeiten maakt een onderneming lichter voor een mogelijke overname.
  • Rekening-courant verhoudingen en privé- financieringen
    Het is aan te raden om de schulden en vorderingen van de huidige bedrijfsleider(s) tijdig aan te zuiveren.
  • Vastgoed in de vennootschap
    Vastgoed kan zwaar wegen op de waarde van de vennootschap. Je kan beslissen om het vastgoed uit de vennootschap te halen en eventueel in een afzonderlijke entiteit onder te brengen.