Te vervangen

In moeilijkheden

Hoe overleef ik als ondernemer tijdens een crisis?

Als ondernemer sta je er niet alleen voor. Denk aan je omgeving en je netwerk die je kan betrekken en die je mogelijk kan steunen, elk op hun manier. Hou zicht op je gezinsbudget én vooral hou jezelf in balans en zoek je veerkracht in deze periode.

We geven je ook enkele tools mee die je als ondernemer kunnen helpen om je veerkracht te bewaren en je mentaal te ondersteunen tijdens moeilijke momenten.

Betrek je omgeving

Wie in mijn omgeving kan me helpen?

Screen je directe omgeving om steun te vinden: je partner, vrienden, familie,  kennissen, professionele contacten, boekhouder, … Het komt erop aan om de juiste vragen te durven stellen.

  • Maak een lijstje van de mensen die je vertrouwt
  • Denk na waar welke noden je hebt: mentale steun, klankbord, extra handen, expertises of..
  • Formuleer meteen ook de specifieke vragen of kwesties je hen wil voorleggen. 
  • Breng je netwerk visueel in kaart met de partnerroos (download pdf).

Kan mijn partner me helpen om door deze crisis te geraken?

Als je zaak in de problemen zit heeft dat niet enkel een invloed op jou, maar ook op je partner en/of je gezin. Het zou misschien wel handig zijn als je iemand hebt in je directe omgeving die kan bijspringen om deze periode te overbruggen, of is dat helemaal niet mogelijk? Het belangrijkste is dat jullie hierover op dezelfde golflengte zitten.

  • Ziet je partner dat zitten? Welke taken zou hij/zij kunnen en willen opnemen? Vind inspiratie in deze woordenwolk (download pdf) om in gesprek te gaan, open en eerlijk.
  • Vergeet de wettelijk aspecten niet! Maak deze in orde of vraag raad aan je boekhouder of Ondernemingsloket.

Hou je gezinsbudget in de gaten

De financiële impact beperkt zich mogelijk niet tot je onderneming. Ook privé voel je vaak de gevolgen. Bovendien heb je als ondernemer vaak ook ‘privé’-geld geïnvesteerd om je zaak in leven te houden. Onze raad: hou naast je cashflow van je bedrijf ook zicht op je gezinsbudget.

Zo behoud je het overzicht en kan je nieuwe engagementen beter inschatten:

  • Dit Excel-werkblad toont je hoe jouw financiën ordelijk kan bijhouden.
  • Ook bestaan er tal van handige apps om huishoudbudgetten in kaart te brengen.

Wees veerkrachtig tijdens crisismomenten

Stel jezelf de vraag: Waarom wou je ooit ondernemen?

Je had en hebt er waarschijnlijk meer dan één. Het is een goede oefening om deze terug even duidelijk voor jezelf op te schrijven. Wat je motiveert om te ondernemen, is waar jij jouw energie en motivatie uit put. En dit is vaak bepalend voor de mate waarin je als ondernemer crisismomenten veerkrachtig kan doorkomen. Je motivatie (download een woordenwolk in pdf) bepaalt mee je drive om deze heropstart te ‘overleven’.

Nood aan mentale steun?

Heb je als zelfstandige nood aan steun tijdens deze moeilijke periode? Ook daarvoor kan je terecht bij DYZO of Boeren op een Kruispunt in combinatie met financiële begeleiding.

Iedere zelfstandige in psychologische nood kan rechtstreeks hulp krijgen door naar de gratis tweetalige hulplijn 106 te bellen. 

Raak je niet wegwijs uit het aanbod? Dan kan je ook gratis bellen naar 0800 20 118 waar medewerkers van het RSVZ je verder helpen.

Liantis biedt individuele career coaching aan voor zelfstandigen die voor moeilijke uitdagingen staan.

Project 'zelfstandige zonder stress'

In opdracht van de FOD Sociale Zekerheid ontwikkelden het sociaal verzekeringsfonds Acerta en partner IDEWE een project om de mentale gezondheid van zelfstandigen te versterken. Dat project heet 'zelfstandige zonder stress'. Je vindt alle info terug op www.zelfstandigezonderstress.be

Zij organiseren ook gratis workshops voor zelfstandigen (fysiek en online) over het hele land. Je vindt deze terug in de VLAIO eventkalender en ook via www.zelfstandigezonderstress.be/workshops.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: