Te vervangen

In moeilijkheden

Boeren op een Kruispunt

Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood. De organisatie heeft tot doel om alle Vlaamse land- en tuinbouwers gratis te begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. De organisatie kent het landbouwleven en weet dat op een land- en tuinbouwbedrijf het bedrijfsleven nauw verbonden is met het gezinsleven. Gezien de specifieke situatie zijn bedrijfsgebonden problemen dikwijls gecombineerd met persoonsgebonden moeilijkheden. ‘Boeren op een Kruispunt’ gaat daarom uit van een globale aanpak op basis van een duidelijk actieplan, dat door hen of samen met bestaande steunpunten wordt opgesteld en uitgewerkt.

Voor de meer zuiver bedrijfsgebonden problemen hebben de adviseurs van ‘Boeren op een Kruispunt’ zelf bedrijfservaring. Zij worden hierin mee gesteund door een aantal vrijwilligers. 

Voor specifieke psychosociale hulp werken ze samen met enkele ervaren psychologen die in opdracht van de vzw langs komen op jouw bedrijf.

‘Boeren op Kruispunt’ gaat voor een integrale begeleiding zonder te zoeken naar oorzaken en schuldigen. Op maat en ritme van de land- en tuinbouwer en zijn gezin wordt er gezocht naar haalbare oplossingen, binnen de beperkingen.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: