bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Sectorale steunmaatregelen

Voor heel wat sectoren werden specifieke maatregelen uitgewerkt om ondernemingen binnen deze sector door de coronacrisis te loodsen. Zowel de overheid als de privésector biedt sectorale steunmaatregelen aan:

Creatieve en culturele sector

Innovatie Mechanisme

Met het Innovatie Mechanisme wil men de innovatie in de cultuursector stimuleren en het culturele businessmodel transformeren. Dat gaat dan vooral over het vernieuwen van producten, diensten, werkprocessen en marketingmethodes die culturele spelers in staat stellen waarde te creëren, te leveren en te ontvangen. Organisaties en individuele spelers zullen een subsidie kunnen ontvangen voor een reflectie van hun culturele businessmodel en het uitschrijven van een innovatietraject vanaf 15 september 2021 tot en met 1 december. Meer informatie over het Innovatie Mechanisme.

Relanceplan Mediasector

Met dit plan wil de Vlaamse Regering de Vlaamse mediasector stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. Op die manier kunnen de mediaspelers beter inspelen op het veranderende mediagebruik en op de steeds sterkere internationale concurrentie. Er worden middelen voorzien voor 6 projectlijnen.  Meer informatie in het nieuwsbericht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media  35 mil­joen voor re­lan­ce­plan me­dia­sec­tor.

Dit plan is nog niet operationeel. Zodra er meer informatie beschikbaar is verneem je dit via de Subsidiedatabank Relanceplan Mediasector

Uitvoerende kunstenaars

  • Fonds Norma Joossens: In principe biedt dit fonds ondersteuning aan deze doelgroep wanneer zij onvoldoende financiële middelen hebben om op pensioengerechtigde leeftijd in hun levensonderhoud te voorzien. Door de ernst van de covid19-crisis in deze sector heeft het Fonds een deel van zijn middelen nu ook vrijgemaakt, samen met de steun van PlayRight om voor een beperkte periode financiële steun te bieden aan alle acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd. Een steunaanvraag is nog mogelijk tot 12 november 2021. Meer informatie op de website van de Koning Boudewijnstichting.
  • Giften via State of the Arts (een open platform van kunstenaars en kunstwerkers): Via de solidariteitsactie SOS Relief kunnen mensen in financiële nood via een online platform financiële steun aanvragen. Aan de andere kant is er iemand die financieel wil bijdragen of ondersteunen. Wanneer vraag en aanbod overeenkomen zal de gever de rekeningnummer van de aanvrager krijgen en kan die zo een gift doen. Deze gift is volledig vrijwillig en zonder verdere uitwisseling van informatie. Je kan kiezen voor een bedrag van € 50, €100, € 200 of € 400 en slechts één keer steun ontvangen. Meer informatie over SOS Relief.

Audiovisuele sector

  • Garantiefonds VAF: Om de heropstart van de Vlaamse audiovisuele productiesector te ondersteunen werd er een garantiefonds opgericht om bepaalde coronagerelateerde risico’s te dekken vanaf 4 weken voor de start van een opname of tijdens een opnameperiode. Het garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds). Vanaf 9 februari kan je producties bij het VAF registreren, zodat ze door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Meer informatie op de website van VAF > Garantiefonds.
  • Screen Flanders: Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen, en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Deze versoepelingen vervallen van zodra het ministerieel besluit wordt opgeheven. Meer over de versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.

Muzieksector

De muziekwereld organiseert ter aanvulling van de steunmaatregelen van de overheid zelf verschillende initiatieven in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

  • Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector geld inzamelen om de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, te ondersteunen. Met het ingezamelde geld wil LIVE2020 de livemuzieksector ondersteunen (van muzikanten en dj’s over backliners, geluidstechnici, concertorganisatoren en podiumbouwers tot boekingsagenten, managers, enz.). In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Voor relanceprojecten kon er tot 14 oktober 2021 steun worden aangevraagd. Meer informatie over lopende oproepen
  • Het Belgian Music Fund richt zich op de relance van de Belgische muziekscene. Met eigen middelen en de steun van genereuze artiesten, fans, bedrijven en organisaties wil het fonds muziekprojecten ondersteunen uit alle hoeken van het land, en uit alle genres. Ook in 2021 wordt er een oproep verwacht. Meer informatie over Belgian Music Fund.

Coronadossier van FlandersDC

Ondernemers in de creatieve sector verliezen door de crisis heel wat opdrachten. In dit dossier vind je meer over wat je hierbij kan helpen: steunmaatregelen en aanspreekpunten, een stand van zaken in de creatieve sector, inspirerende artikels, online sessies én tools en templates. Meer over de ondersteuning van FlandersDC.

Crisisbegeleiding Cultuursector

Ook het Cultuurloket krijgt financiële middelen uit het Vlaams noodfonds waarmee er o.m. gratis crisisbegeleiding wordt aangeboden aan individuen en organisaties uit de cultuursector. De consulenten kunnen je helpen om je businessmodel te herdenken, het opstellen en aanpassen van contracten, het informeren over verzekeringen en het zoeken naar overbruggingsfinanciering. Meer over de crisisbegeleiding van het Cultuurloket.

Evenementsector

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - Evenementen

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aanvragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 tot en met 31 december 2021. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen. Meer informatie over Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus).

Horeca- , handelszaken en hotelsector

Vrijstelling van FAVV-heffing voor 2021

Het aangekondigd steunpakket van de Federale overheid op het kernkabinet van 12 februari 2021 bevat ook een vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage in 2021 aan het federaal voedselagentschap FAVV. Hierbij het persbericht Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit

Sociale Economie

Herstelkrediet corona

Ondernemingen uit de sociale economie kunnen een voordelig krediet aanvragen bij de erkende financiers Hefboom en Trividend. Dit krediet van € 50.000 tot € 250.000 moet deze ondernemingen meer slagkracht geven en zorgen dat zij zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen blijven tewerkstellen. Aanvragen kan tot 1 december 2021. Meer informatie over het Herstelkrediet corona.

Start SOON

Broed jij op een sociaal, duurzaam, innovatief, participatief of coöperatief ondernemersidee? Dan kan je dankzij de steun van de Vlaamse overheid een begeleidingstraject volgen jouw idee om te zetten naar een sociale onderneming. Meer over dit begeleidingstraject voor sociale ondernemers.