Sectorale steunmaatregelen

Voor heel wat sectoren werden specifieke maatregelen uitgewerkt om ondernemingen binnen deze sector door de coronacrisis te loodsen. Zowel de overheid als de privésector biedt sectorale steunmaatregelen aan:

Creatieve en culturele sector

Herstel CultuurKrediet

Ben je als ondernemer actief in de cultuursector dan kan je bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar. Meer informatie over het Herstel CultuurKrediet.

Mediasector

Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen, en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Meer over de versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.

Muzieksector

De muziekwereld organiseert ter aanvulling van de steunmaatregelen van de overheid zelf verschillende initiatieven in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. 

  • Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector geld inzamelen om de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, te ondersteunen. Met het ingezamelde geld wil LIVE2020 de livemuzieksector ondersteunen (van muzikanten en dj’s over backliners, geluidstechnici, concertorganisatoren en podiumbouwers tot boekingsagenten, managers, enz.). In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Vanaf september zal er een aanvraagformulier beschikbaar zijn. We houden je op de hoogte. Meer informatie over LIVE2020.
  • Het Belgian Music Fund richt zich op de relance van de Belgische muziekscene. Met eigen middelen en de steun van genereuze artiesten, fans, bedrijven en organisaties wil het fonds muziekprojecten ondersteunen uit alle hoeken van het land, en uit alle genres. Meer informatie over Belgian Music Fund

Coronadossier van FlandersDC

Ondernemers in de creatieve sector verliezen door de crisis heel wat opdrachten. In dit dossier vind je meer over wat je hierbij kan helpen: steunmaatregelen en aanspreekpunten, een stand van zaken in de creatieve sector, inspirerende artikels, online sessies én tools en templates. Meer over de ondersteuning van FlandersDC.

Crisisbegeleiding Cultuursector

Ook het Cultuurloket krijgt financiële middelen uit het Vlaams noodfonds waarmee er o.m. gratis crisisbegeleiding wordt aangeboden aan individuen en organisaties uit de cultuursector. De consulenten kunnen je helpen om je businessmodel te herdenken, het opstellen en aanpassen van contracten, het informeren over verzekeringen en het zoeken naar overbruggingsfinanciering. Meer over de crisisbegeleiding van het Cultuurloket.

Evenementsector

Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events

Omdat Covid-19 een grote onzekerheid heeft gecreëerd voor de evenementensector kan er een Terugbetaalbaar voorschot worden toegekend aan de organisator als werkkapitaal om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 800.000. Vanaf 7 september kan je hiervoor steun aanvragen. Uitgebreide info over dit Terugbetaalbaar voorschot voor evenementen.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - Evenementen

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aanvragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst (die dateert van ten laatste 15 april) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 en 31 augustus 2020 en dat geannuleerd werd. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen. Meer informatie over Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus).

Transitiesteun voor MICE-ondernemingen (West-Vlaanderen)

MICE-ondernemingen kunnen nog tot 15 september 2020 een subsidie aanvragen van maximaal € 3000 om maatregelen op korte termijn te nemen die inspelen op de veiligheid, hygiëne en social distancing van werknemers, bezoekers en klanten. Ook maatregelen die op middellange termijn je onderneming op een meer structurele en innovatieve manier ‘coronaproof’ maken komen in aanmerking. Je bent een MICE-onderneming als je hoofdactiviteit is gerelateerd aan de organisatie van Meetings (vergaderingen), Incentives (belonings- en motivatiereizen), Conventions (congressen) en Exhibitions (beurzen). Meer informatie over deze transitiesteun.

Detailhandel en de voedingssector

De federale overheid heeft een aantal maatregelen gelanceerd voor vitale sectoren - zoals de detailhandel en de voedingssector - zodat zij goed kunnen blijven functioneren tijdens de coronacrisis. Voor ondernemers in deze kritische sectoren is cruciaal dat zij tijdens deze periode steeds voldoende werknemers aan de slag kunnen houden. De maatregelen voor een vlotte arbeidsorganisatie zijn onder meer de vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren, versoepeling van de werktijden, de werkuren van studenten, enz... Lees meer over de ondersteuning van kritische sectoren in de subsidiedatabank.

Horeca- en handelszaken

Steun aan handel en horecasector

Om de handelaars en horeca te ondersteunen die getroffen zijn door de coronamaatregelen werden er drie concrete maatregelen genomen door de federale overheid:

  • Een tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO zodat ondernemingen die hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijvoorbeeld tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) geen wijzigingen moeten doen in de KBO.
  • Er geldt een schorsing uitverkoop gedurende de verplichte sluitingsduur van winkels en kleinhandelszaken. Op die manier wordt gewaarborgd dat ze toch over de volle 5 maanden of het volle jaar kunnen beschikken.
  • Een uitstel voor de start zomersolden naar 1 augustus, zodat de handelaars wat extra tijd wordt gegeven om aan normale prijzen te kunnen verkopen.

Hier lees je meer over de steun aan handel en horecasector.

Verlaagd btw-tarief

Om de winstmarges in de horecasector wat te vergroten geldt er vanaf 8 juni tot 31 december 2020 een verlaagd btw-tarief in de horeca voor restaurant- en cateringdiensten.

HorecaComeback

Horeca Vlaanderen lanceerde met de steun van Toerisme Vlaanderen het initiatief HorecaComeback. Iedereen kan via deze website waardebonnen kopen om zijn favoriete Vlaamse horecazaken te steunen – en eens langs te gaan wanneer zij terug open zijn. De waardebonnen kunnen ingeruild worden tot en met 31 oktober 2020. Bedrijven kunnen wel nog steeds company vouchers aankopen voor hun klanten, personeel of relaties tot en met 31 oktober. Meer info lees je op horecacomeback.be

Maand gratis auteursrechten voor horeca- en handelszaken

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Hierdoor kunnen horeca en handelszaken, maar ook ondernemingen van autocars, autobussen en taxi's, die door het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten moeten staken, tussen 4 mei en 31 december 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. Hier lees je meer over de gratis maand auteursrechten voor horeca- en handelszaken..

Land- en tuinbouwsector

Om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers, heeft de Vlaamse Regering een maatregelenpakket. Meer info over steun voor de land- en tuinbouwsector vind je hier.

Mobiliteitssectoren

Deelmobiliteitsector: vergoeding voor verzekeringen en verkeersbelasting

De vaste kosten voor de verzekeringen en de verkeersbelasting van auto- en fietsdeelbedrijven zullen door de Vlaamse overheid vergoed worden.De precieze modaliteiten voor de toekenning van de vergoedingen worden nog uitgewerkt. Deze maatregel is dus nog niet operationeel. We houden je op de hoogte. Meer over deze vergoeding.

Maand gratis auteursrechten

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Hierdoor kunnen ook ondernemingen van autocars, autobussen en taxi's, die door het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten moeten staken, tussen 4 mei en 31 december 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. Hier lees je meer over de gratis maand auteursrechten.

Sociale Economie

De Vlaamse Regering heeft verschillende ondersteuningsmaatregelen gelanceerd ter ondersteuning van de sociale economie. Deze maatregelen moeten de ondernemingen meer financiële ademruimte geven, en de tewerkstelling van de doelgroepwerknemers garanderen. De maatregelen richten zich niet enkel tot de collectieve maatwerkbedrijven maar ook maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomieondernemingen. Meer over de ondersteuning van de sociale economie tijdens de coronacrisis

Daarnaast verhoogde de overheid de steun aan erkende dienstenchequebedrijven zodat ze in staat zijn om de bijkomende kosten te dragen en te kunnen voldoen aan de verplichting om uw werknemers in veilige omstandigheden te laten werken. Meer over de verhoogde subsidies voor dienstenchequebedrijven.

Toerisme

Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen tracht in deze moeilijke tijden toeristische ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit gebeurt onder meer via bepaalde steunmaatregelen, maar ook door ondersteuning te bieden aan initiatieven van partners. Een overzicht van de steun voor de toeristische sector vind je hier.

Transitiesteun voor Westvlaamse toeristische sector

Wil je jouw B&B, vakantiewoning, camping, kinderboerderij, enz... gelegen in de provincie West-Vlaanderen coronaproof maken? Dan kan deze nieuwe subsidie je helpen. Lees meer over deze steun en al de doelgroepen die in aanmerking komen.