bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Sectorale steunmaatregelen

Voor heel wat sectoren werden specifieke maatregelen uitgewerkt om ondernemingen binnen deze sector door de coronacrisis te loodsen. Zowel de overheid als de privésector biedt sectorale steunmaatregelen aan:

Creatieve en culturele sector

Herstel Cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen tot 15 november 2021 voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 250.000 met een looptijd van maximum 6 jaar. De Vlaamse overheid lanceert voor de tweede maal in deze crisisperiode het Herstel Cultuurkrediet om de cultuursector te ondersteunen. Meer informatie over het Herstel Cultuurkrediet.

Innovatie Mechanisme

Met het Innovatie Mechanisme wil men de innovatie in de cultuursector stimuleren en het culturele businessmodel transformeren. Dat gaat dan vooral over het vernieuwen van producten, diensten, werkprocessen en marketingmethodes die culturele spelers in staat stellen waarde te creëren, te leveren en te ontvangen. Organisaties en individuele spelers zullen een subsidie kunnen ontvangen voor een reflectie van hun culturele businessmodel en het uitschrijven van een innovatietraject vanaf 15 september 2021. Meer informatie over het Innovatie Mechanisme.

Relanceplan Mediasector

Met dit plan wil de Vlaamse Regering de Vlaamse mediasector stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. Op die manier kunnen de mediaspelers beter inspelen op het veranderende mediagebruik en op de steeds sterkere internationale concurrentie. Er worden middelen voorzien voor 6 projectlijnen.  Meer informatie in het nieuwsbericht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media  35 mil­joen voor re­lan­ce­plan me­dia­sec­tor.

Dit plan is nog niet operationeel. Zodra er meer informatie beschikbaar is verneem je dit via de Subsidiedatabank Relanceplan Mediasector

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Heb je als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 september 2021 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kan je gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen. Meer informatie over de Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid.

Uitvoerende kunstenaars

  • Steun voor uitvoerende kunstenaars: PlayRight is een vereniging voor muzikanten, acteurs, dansers, circus- en variétéartiesten. Leden kunnen voor de maanden waarin opdrachten (opnames, optredens,…)  geannuleerd werden steun aanvragen. In de maand waarvoor je steun vraagt krijg je geen vervangingsinkomen. Meer informatie over deze steun voor uitvoerende kunstenaars.
  • Giften via State of the Arts (een open platform van kunstenaars en kunstwerkers): Via de solidariteitsactie SOS Relief kunnen mensen in financiële nood via een online platform financiële steun aanvragen. Aan de andere kant is er iemand die financieel wil bijdragen of ondersteunen. Wanneer vraag en aanbod overeenkomen zal de gever de rekeningnummer van de aanvrager krijgen en kan die zo een gift doen. Deze gift is volledig vrijwillig en zonder verdere uitwisseling van informatie. Je kan kiezen voor een bedrag van € 50, €100, € 200 of € 400 en slechts één keer steun ontvangen. Meer informatie over SOS Relief.

Audiovisuele sector

  • Garantiefonds VAF: Om de heropstart van de Vlaamse audiovisuele productiesector te ondersteunen werd er een garantiefonds opgericht om bepaalde coronagerelateerde risico’s te dekken vanaf 4 weken voor de start van een opname of tijdens een opnameperiode. Het garantiefonds loopt tot eind 2022 en wordt beheerd door het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds). Vanaf 9 februari kan je producties bij het VAF registreren, zodat ze door het garantiefonds gedekt kunnen worden. Meer informatie op de website van VAF > Garantiefonds.
  • Screen Flanders: Om de door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen, en ervoor te zorgen dat al gesteunde audiovisuele werken in deze moeilijke periode alsnog kunnen worden gerealiseerd, heeft Screen Flanders een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving doorgevoerd. Deze versoepelingen vervallen van zodra het ministerieel besluit wordt opgeheven. Meer over de versoepelingen Screen Flanders-steun door COVID-19.

Muzieksector

De muziekwereld organiseert ter aanvulling van de steunmaatregelen van de overheid zelf verschillende initiatieven in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

  • Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector geld inzamelen om de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, te ondersteunen. Met het ingezamelde geld wil LIVE2020 de livemuzieksector ondersteunen (van muzikanten en dj’s over backliners, geluidstechnici, concertorganisatoren en podiumbouwers tot boekingsagenten, managers, enz.). In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Van 1 tot 29 maart kon er terug steun worden aangevraagd. Voor relanceprojecten kan er tot 29 april steun worden aangevraagd. We houden je op de hoogte van nieuwe steunrondes via de Nieuwsbrief van de SubsidiedatabankMeer informatie over LIVE2020.
  • Het Belgian Music Fund richt zich op de relance van de Belgische muziekscene. Met eigen middelen en de steun van genereuze artiesten, fans, bedrijven en organisaties wil het fonds muziekprojecten ondersteunen uit alle hoeken van het land, en uit alle genres. Ook in 2021 wordt er een oproep verwacht. Meer informatie over Belgian Music Fund.

Coronadossier van FlandersDC

Ondernemers in de creatieve sector verliezen door de crisis heel wat opdrachten. In dit dossier vind je meer over wat je hierbij kan helpen: steunmaatregelen en aanspreekpunten, een stand van zaken in de creatieve sector, inspirerende artikels, online sessies én tools en templates. Meer over de ondersteuning van FlandersDC.

Crisisbegeleiding Cultuursector

Ook het Cultuurloket krijgt financiële middelen uit het Vlaams noodfonds waarmee er o.m. gratis crisisbegeleiding wordt aangeboden aan individuen en organisaties uit de cultuursector. De consulenten kunnen je helpen om je businessmodel te herdenken, het opstellen en aanpassen van contracten, het informeren over verzekeringen en het zoeken naar overbruggingsfinanciering. Meer over de crisisbegeleiding van het Cultuurloket.

Cruciale sectoren

De Federale Regering heeft op 6 november beslist om een aantal maatregelen uit te werken om de cruciale sectoren te versterken die door de crisis extra zwaar onder druk staan. De focus ligt hierbij op de zorg, het onderwijs en de land- en tuinbouw. Deze maatregelen zijn ondertussen operationeel. Meer info over de ondersteuning cruciale sectoren.

Op zoek naar andere steun voor de land- en tuinbouwsector? Meer info over steun voor de land- en tuinbouwsector vind je hier.

Evenementsector

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Heb je als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 september 2021 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kan je gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 30 september 2021, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen. Meer informatie over de Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - Evenementen

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aanvragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 tot en met 30 september 2021. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen. Meer informatie over Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus).

Doelgroepvermindering

Bepaalde werkgevers uit de evenementensector kunnen voor vijf werknemers genieten van een doelgroepvermindering voor het tweede en derde kwartaal van 2021. Deze doelgroepvermindering voorziet een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen. De werkgever moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, o.a. wat behoud van tewerkstelling en opleiding van zijn werknemers betreft. Deze maatregel start op 1 april 2021. Meer informatie in de maatregel Steunmaatregelen RSZ voor werkgevers (coronavirus) in de Subsidiedatabank.

Omboekingspremie eventsector

Organisatoren van evenementen werden bijzonder hard getroffen door de crisis. Wie geplande en geboekte evenementen moest terugbetalen, herboeken of herschikken in het kader van de verminderde capaciteit moest zijn personeel aan het werk houden om deze omboekingen uit te voeren en contacten met klanten te onderhouden. Tegenover deze omboekingskosten stonden echter geen nieuwe inkomsten. Om deze sector te laten overleven lanceert de Vlaamse Regering midden september een ondersteuningsmechanisme ter compensatie van deze omboekingskosten. Deze maatregel richt zicht tot organisatoren van evenementen op het gebied van kunst, amusement of recreatie in België in de periode 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2021. Meer informatie over de Corona-omboekingspremie.

Horeca- , handelszaken en hotelsector

Verlaging btw tarief restaurant- en cateringdiensten

Er zal vanaf 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021 een verlaagd btw-tarief van 6 % gelden op:

  • restaurant- en cateringdiensten;
  • het verschaffen van alle dranken in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse.

Meer informatie in het overzicht van de fiscale steun tijdens de coronacrisis.

Vrijstelling van FAVV-heffing voor 2021

Het aangekondigd steunpakket van de Federale overheid op het kernkabinet van 12 februari 2021 bevat ook een vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage in 2021 aan het federaal voedselagentschap FAVV. Hierbij het persbericht Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit

Doelgroepvermindering hotelsector

Werkgevers die geconfronteerd worden met een omzet van 60% in deze sector kunnen een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen bekomen voor maximaal 5 werknemers per vestiging in het tweede en derde kwartaal van 2021. Meer informatie in de maatregel Steunmaatregelen RSZ voor werkgevers (coronavirus) in de Subsidiedatabank.

Kinderopvang

Vanaf november 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om de compensatiesubsidie Corona voor baby's, peuters en schoolkinderen via een schakelsysteem in te voeren. Dit systeem maakt het mogelijk om kort op de bal te spelen en afhankelijk van de ernst van de epidemie maandelijks te schakelen tussen een algemene compensatie, in geval van veel besmettingen, naar een selectieve compensatie, als de situatie verbetert. Dit schakelsysteem is voorzien vanaf november 2020 en geldt alvast tot eind augustus 2021. Meer informatie over de compensatiesubsidie corona in de kinderopvangsector

Reissector

Vermindering werkgeversbijdragen & doelgroepvermindering 

Bepaalde werkgevers uit de reissector (met hoofdactiviteit reisbureau of reisorganisator) kunnen genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen voor het tweede en vierde kwartaal 2020 en voor het eerste kwartaal 2021.
Daarnaast wordt er ook een doelgroepvermindering voorzien voor het tweede en derde kwartaal 2021 (eventueel verlengd voor het derde kwartaal). Meer informatie in de maatregel Steunmaatregelen RSZ voor werkgevers (coronavirus) in de Subsidiedatabank.

Sociale Economie

Herstelkrediet corona

Ondernemingen uit de sociale economie kunnen een voordelig krediet aanvragen bij de erkende financiers Hefboom en Trividend. Dit krediet van € 50.000 tot € 250.000 moet deze ondernemingen meer slagkracht geven en zorgen dat zij zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen blijven tewerkstellen. Aanvragen kan tot 1 december 2021. Meer informatie over het Herstelkrediet corona.

Versoepelingen bestaande maatregelen

De Vlaamse overheid heeft verschillende maatregelen versoepeld voor de sociale economie in de coronacrisis. Meer informatie over deze versoepelingen.

Start SOON

Broed jij op een sociaal, duurzaam, innovatief, participatief of coöperatief ondernemersidee? Dan kan je dankzij de steun van de Vlaamse overheid een begeleidingstraject volgen jouw idee om te zetten naar een sociale onderneming. Meer over dit begeleidingstraject voor sociale ondernemers.

Toerisme

Jeugdverblijven en hostels

De Vlaamse jeugdverblijven en hostels worden sinds maart 2020 geconfronteerd met exploitatiebeperkingen door de federale coronamaatregelen. De Vlaamse Regering wenst hostels en jeugdverblijfcentra met een erkenning bij Toerisme Vlaanderen die hierdoor financiële problemen ondervinden, te ondersteunen door het toekennen van een subsidie. 
De steun kan worden aangevraagd van 13 juli tot en met 1 augustus. De uitbetaling van de steun is voorzien voor het einde van september 2021. Aanvragen kan via de website van Toerisme Vlaanderen of via de website van het Departement Cultuur, jeugd & media.

Andere initiatieven

Toerisme Vlaanderen biedt ook ondersteuning aan initiatieven van partners, zet zelf initiatieven op en promoot de inspirerende initiatieven van de private sector.

Een overzicht van al deze steunmogelijkheden voor de toeristische sector vind je hier.