Sectorale steunmaatregelen

Voor heel wat sectoren werden specifieke maatregelen uitgewerkt om ondernemingen binnen deze sector door de coronacrisis te loodsen. Zowel de overheid als de privésector biedt sectorale steunmaatregelen aan:  

Land- en tuinbouwsector

Om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers, heeft de Vlaamse Regering een maatregelenpakket. Meer info over steun voor de land- en tuinbouwsector vind je hier.

Detailhandel en de voedingssector

De federale overheid heeft een aantal maatregelen gelanceerd voor vitale sectoren - zoals de detailhandel en de voedingssector - zodat zij goed kunnen blijven functioneren tijdens de coronacrisis. Voor ondernemers in deze kritische sectoren is cruciaal dat zij tijdens deze periode steeds voldoende werknemers aan de slag kunnen houden. De maatregelen voor een vlotte arbeidsorganisatie zijn onder meer de vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren, versoepeling van de werktijden, de werkuren van studenten, enz... Lees meer over de ondersteuning van kritische sectoren in de subsidiedatabank. 

Toerisme

Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen tracht in deze moeilijke tijden toeristische ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit gebeurt onder meer via bepaalde steunmaatregelen, maar ook door ondersteuning te bieden aan initiatieven van partners. Een overzicht van de steun voor de toeristische sector vind je hier.

Transitiesteun voor Westvlaamse toeristische sector

Wil je jouw B&B, vakantiewoning, camping, kinderboerderij, enz... gelegen in de provincie West-Vlaanderen coronaproof maken? Dan kan deze nieuwe subsidie je helpen. Lees meer over deze steun en al de doelgroepen die in aanmerking komen.

Horeca- en handelszaken

Steun aan handel en horecasector

Om de handelaars en horeca te ondersteunen die getroffen zijn door de coronamaatregelen werden er drie concrete maatregelen genomen door de federale overheid:

  • Een tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO zodat ondernemingen die hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijvoorbeeld tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) geen wijzigingen moeten doen in de KBO.
  • Er geldt een schorsing uitverkoop gedurende de verplichte sluitingsduur van winkels en kleinhandelszaken. Op die manier wordt gewaarborgd dat ze toch over de volle 5 maanden of het volle jaar kunnen beschikken.
  • Een uitstel voor de start zomersolden naar 1 augustus, zodat de handelaars wat extra tijd wordt gegeven om aan normale prijzen te kunnen verkopen.

Hier lees je meer over de steun aan handel en horecasector.

Verlaagd btw-tarief

Om de winstmarges in de horecasector wat te vergroten geldt er vanaf 8 juni tot 31 december een verlaagd btw-tarief in de horeca voor restaurant- en cateringdiensten.

HorecaComeback

Horeca Vlaanderen lanceerde met de steun van Toerisme Vlaanderen het initiatief HorecaComeback. Iedereen kan via deze website waardebonnen kopen om zijn favoriete Vlaamse horecazaken te steunen – en eens langs te gaan wanneer zij terug open zijn. Meer info lees je op horecacomeback.be

Maand gratis auteursrechten voor horeca- en handelszaken

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Meer dan 100.000 horeca- en handelszaken kunnen tussen 4 mei met 30 juni 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. Hier lees je meer over de gratis maand auteursrechten voor horeca- en handelszaken.

Sociale Economie

De Vlaamse Regering heeft verschillende ondersteuningsmaatregelen gelanceerd ter ondersteuning van de sociale economie. Deze maatregelen moeten de ondernemingen meer financiële ademruimte geven, en de tewerkstelling van de doelgroepwerknemers garanderen. De maatregelen richten zich niet enkel tot de collectieve maatwerkbedrijven maar ook maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomieondernemingen. Meer over de ondersteuning van de sociale economie tijdens de coronacrisis

Daarnaast verhoogde de overheid de steun aan erkende dienstenchequebedrijven zodat ze in staat zijn om de bijkomende kosten te dragen en te kunnen voldoen aan de verplichting om uw werknemers in veilige omstandigheden te laten werken. Meer over de verhoogde subsidies voor dienstenchequebedrijven.

Creatieve en culturele sector

Audiovisuele sector

Het VAF creëert een tijdelijke subsidielijn voor nieuwe en prille projecten onder de vorm van slatefunding.​ Dit is steun die in één keer wordt toegekend aan een pakket van meerdere projecten voor een welbepaalde periode. Het gaat over een pakket van 3 tot 5 audiovisuele creatieprojecten, voor een totaal geplafonneerd bedrag van maximum € 250.000. Het VAF neemt dit nieuwe initiatief om de sector extra stimulansen aan te reiken. De bedoeling is om makers de mogelijkheid te geven om van thuis uit nieuwe projecten uit te denken, de ontwikkeling van projecten te versnellen en producenten tegen het najaar een begin van continuïteit te bieden. Het betreft een eenmalige steunmaatregel voor projecten uit te voeren in 2020. Meer over de steun voor de audiovisuele sector.

Literaire sector

Literatuur Vlaanderen krijgt € 1,3 miljoen uit het Vlaams noodfonds voor de compensatie van de coronaschade. Een gedeelte moet verloren auteursrechten (of royalty’s) compenseren, het andere deel afgelaste auteurslezingen. Auteurs die van de compensatieregeling gebruik willen maken, zullen tijdig een aanvraag moeten indienen via een digitaal loket op de website van Literatuur Vlaanderen. Meer over deze compensatiesteun voor de literaire sector.

Coronadossier van FlandersDC

Ondernemers in de creatieve sector verliezen door de crisis heel wat opdrachten. In dit dossier vind je meer over wat je hierbij kan helpen: steunmaatregelen en aanspreekpunten, een stand van zaken in de creatieve sector, inspirerende artikels, online sessies én tools en templates. Meer over de ondersteuning van FlandersDC.

Crisisbegeleiding Cultuursector

Ook het Cultuurloket krijgt financiële middelen uit het Vlaams noodfonds waarmee er o.m. gratis crisisbegeleiding wordt aangeboden aan individuen en organisaties uit de cultuursector. De consulenten kunnen je helpen om je businessmodel te herdenken, het opstellen en aanpassen van contracten, het informeren over verzekeringen en het zoeken naar overbruggingsfinanciering. Meer over de crisisbegeleiding van het Cultuurloket.