Subsidies en fiscale voordelen

Er zijn een aantal subsidies en fiscale voordelen voor ondernemingen die hun intellectuele eigendom willen beschermen.

Subsidies, enkel voor kmo's

Kmo-portefeuille

Binnen de pijler advies van de kmo-portefeuille kan subsidie verkregen worden voor advies over intellectuele eigendom door in de kmo-portefeuille erkende dienstverleners (juristen, merk-, model- en octrooigemachtigden). De subsidie bedraagt 40% voor kleine ondernemingen (max. 10.000 euro) en 30% subsidie voor middelgrote ondernemingen (max. 50.000 euro).

Innovatiesubsidies

In een innovatiesubsidiedossier van het Agentschap Innoveren en Ondernemen kunnen de kosten voor de bescherming van het resultaat van het innovatiedossier door intellectuele eigendom opgenomen worden tot maximaal 20.000 euro. Het gaat over voorbereidingskosten, zoals een freedom to operate onderzoek (voetnoot) en registratie-en opmaakkosten (uitz. Instandhoudingstaksen en kosten ikv juridisch geschil). De steun bedraagt tussen 35 en 80% steun, afhankelijk van het type dossier.

Fiscale voordelen

Fiscale regeling inzake auteursrechten en naburige rechten

De inkomsten uit auteursrechten voor zelfstandigen worden beschouwd als roerend inkomen tot een (bruto)bedrag van maximaal € 57.590 (inkomstenjaar 2016). Daarenboven kunnen auteurs genieten van een kostenforfait op het ontvangen inkomen.

Belastingvrijstelling innovatie-inkomsten

De netto-inkomsten uit octrooien, kwekersrecht, innovatieve software, weesgeneesmiddelen en door de overheid toegekende data-of marktexclusiviteit worden voor 85% vrijgesteld van belasting. De netto-inkomsten = bruto-inkomsten uit intellectueel eigendomsrecht verminderd met de O&O-uitgaven om het intellectuele eigendomsrecht tot stand te brengen. De aftrek is enkel mogelijk (via een correctiefactor) in de mate dat de O&O-uitgaven om het IE-recht tot stand te brengen gedragen worden door de Belgische vennootschap.