Wat kosten intellectuele eigendomsrechten?

Subsidies, fiscale voordelen en kortingen voor de bescherming van intellectuele eigendom

Bedrijven die willen investeren in intellectuele eigendomsrechten kunnen rekenen op een aantal (Vlaamse) subsidiemogelijkheden. Een volledig overzicht van de subsidies en fiscale voordelen voor ondernemingen die hun intellectuele eigendom willen beschermen, vind je overzichtelijke terug in de subsidiedatabank.

Een van de meest toegankelijke maatregelen bestaat uit de terugbetaling van verschillende IE kosten via vouchers. 

Deze IE-vouchers zijn een onderdeel van het Europese KMO fonds (SME fund) en kunnen aangevraagd worden tot 6 december 2024, of tot uitputting van de middelen. 

Er zijn drie soorten vouchers:

 •  Merken en modellen: Dankzij deze vouchers kan je tot 75% op regionale, Europese en internationale registraties besparen:
  • Er is een terugbetaling mogelijk van 75% van de taksen die door het regionale en/of Europese bureau voor intellectuele eigendom in rekening worden gebracht voor de registratie van merken en modellen in de Benelux of in de EU. (Bescherming in België apart is niet mogelijk; merk- en modelbescherming geldt steeds voor de hele Benelux. De bevoegde instantie is het regionale Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom (BOIP));
  • Er is een terugbetaling mogelijk van 50% van de taksen die door het WIPO (Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom) in rekening worden gebracht voor het verkrijgen van internationale bescherming van merken en modellen.
  • De terugbetaling voor merken en modellen bedraagt maximaal € 1.000 per begunstigde, en is mogelijk voor meerdere merk- en/of modelaanvragen.
 • Octrooien: Dankzij deze vouchers kan je tot 75% op nationale en Europese octrooien besparen:
  • Er is een terugbetaling mogelijk van 75% van de taksen gelinkt aan een wereldwijd onderzoek naar de stand van de techniek uitgevoerd door een nationaal IE-bureau van een EU-lidstaat (bv. België);
  • Er is een terugbetaling mogelijk van 75% van de kosten voorafgaand aan de verlening van een octrooi (hieronder vallen de kosten van indiening, zoekopdrachten en onderzoek) en de taksen voor de verlening en publicatie met het oog op nationale bescherming in een EU-lidstaat (bv. België);
  • Er is een terugbetaling mogelijk van 75% van de kosten voor de indiening en onderzoekopdrachten i.v.m. Europese octrooien die worden aangevraagd bij het Europees Octrooibureau (andere taksen voor een Europees octrooi zijn uitgesloten).
  • Ook is er een terugbetaling mogelijk van 50% van de juridische kosten voor het opstellen en indienen van een Europese octrooiaanvraag (met een maximumbedrag van EUR 2.000). De terugbetaling is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
   • De dienst heeft betrekking op het opstellen en indienen van een Europese octrooiaanvraag
   • De dienst werd geleverd door een professionele vertegenwoordiger, juridisch adviseur of vereniging van professionele vertegenwoordigers die in de EU gevestigd zijn en ingeschreven zijn in de officiële lijst van het EOB.
   • Het verzoek om terugbetaling moet online worden gedaan binnen de vastgestelde termijnen.
   • Andere kosten voor een Europees octrooi zijn uitgesloten.
  • De terugbetaling bedraagt maximaal € 3.500 per begunstigde, en is mogelijk voor meerdere octrooiaanvragen.
 • Plantenrassen: Dankzij de vouchers kan je tot 75% op online aanvragen en onderzoeken voor EU bescherming van plantenrassen besparen. 
  • Er is een terugbetaling mogelijk van 75% van de online aanvraag- en onderzoekskosten voor een EU- gemeenschapsrecht op plantenrassen.
  • De terugbetaling bedraagt maximaal € 1.500 per begunstigde, en is mogelijk voor meerdere plantenrasaanvragen.

Belangrijk is dat je eerst een voucher moet aanvragen en verkrijgen, en dan pas kan overgaan tot de effectieve bescherming om de toegestane kosten terug te vorderen. Alle informatie en aanvraagprocedure vind je via de website van het SME Fund.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: