Persoon aan klavier - Photo by Omar Prestwich on Unsplash

Samenwerken om te innoveren

Vlaanderen doet mee aan Europese IPCEI-projecten

Wat zijn IPCEI-projecten?

IPCEI-projecten zijn belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (Important Projects Common European Interest). Hiermee stimuleert de EU de lidstaten om middelen te bundelen in grote geïntegreerde projecten die bijdragen aan de concurrentiekracht van de Unie. Via zo’n projecten kunnen aanzienlijk marktfalen of grote maatschappelijke uitdagingen aangepakt worden waar er anders geen oplossing zou komen.

Aanmelding bij de EU

IPCEI is geen programma voor financiering vanuit Europa, maar een aanmelding bij de EU. Hierbij is het mogelijk om toestemming te krijgen van de lidstaten om steun ruimer dan de gangbare staatssteunregels toe te kennen. IPCEI-projecten worden geïnitieerd door lidstaten. 

Steun ruimer dan staatssteunregels

Steun aan ondernemingen is onderworpen aan de Europese staatssteunregels. Dit vermijdt verstoring van de interne markt, maar kan ook beperkend zijn voor ontwikkelingen die de externe concurrentie met de andere grote economische mogendheden aangaan. Daarom biedt de EU met IPCEI-projecten de mogelijkheid aan de lidstaten om gezamenlijk projecten in te dienen. Voldoen de voorgestelde IPCEI-projecten aan een aantal strikte voorwaarden en zijn ze niet marktverstorend? Dan kunnen de lidstaten van de Europese Commissie de toestemming krijgen steun toe te kennen die ruimer is dan wat aanvaard wordt in de gangbare staatssteunregels.

Deelname van Vlaanderen aan IPCEI-projecten

Vorig jaar heeft Vlaanderen deelgenomen aan een IPCEI rond batterijen. Dit jaar zal Vlaanderen deelnemen aan een IPCEI rond waterstof: het IPCEI-Hydrogen for Climate. Hiernaast worden ook de eerste stappen opgestart voor deelname aan IPCEI-Microelectronics en IPCEI-Cloud met de lancering van een oproep voor een expression of interest.

 

IPCEI-Health

 
 

IPCEI-Hydrogen for Climate

  • Na een doorlichting van de ontvangen expressions of interest werd op 25 januari 2021 een beslissing genomen welke voorstellen opgenomen worden in de Vlaamse portfolio voor deelname aan IPCEI-Hydrogen.
  • Aanvragers hebben zich geregistreerd bij DG GROW via een factsheet op 31 mei 2021
  • Voor een eerste golf werd de prenotificatie gestart op 31 augustus 2021.
  • Voor resterende golven wordt vanaf september 2021 de structuur en samenstelling uitgewerkt. De timing ligt nog niet vast, aanvragers zullen een uitnodiging krijgen tot indiening wanneer deze data vastgelegd worden.
 
 

IPCEI-Microelectronics

 
 

IPCEI-CLOUD

 

Meer weten over Vlaanderen's deelname aan IPCEI-projecten?

In de bijgevoegde documenten wordt toegelicht wat IPCEI-projecten juist inhouden, wat de aanpak en visie is van Vlaanderen voor de toekomst, en wat de stand van zaken is van deelname aan het IPCEI Hydrogen for Climate, ... 

Meer informatie nodig over een specifiek project?

Contacteer voor specifiek informatie over IPCEI: