Persoon aan klavier - Photo by Omar Prestwich on Unsplash

Samenwerken om te innoveren

Innovatieclusters

 

Samenwerken loont. Contacteer de VLAIO bedrijfsadviseurs om te kijken welke cluster of kennisinstelling best bij je past. ZIj bespreken samen met jou je plannen en geven advies op maat.

 

Een cluster is een netwerk van bedrijven en andere partijen die openstaan voor samenwerking rond een bepaald thema of domein. Een goede clusterwerking vereist actieve betrokkenheid en sturing door de bedrijven. Binnen de cluster treedt een clusterorganisatie op als facilitator en vertegenwoordiger van de clusterleden. Een specifieke opdracht van de clusterorganisatie bestaat erin om op maat van de bedrijven activiteiten te organiseren die de actieve samenwerking tussen de clusterleden bevorderen met als doel de competitiviteit van de bedrijven te verhogen. Via concepten van open innovatie, ketensamenwerking en cross-sectorale werking kunnen bedrijven in de cluster nieuwe producten en diensten of producten en diensten met meerwaarde creëren en nieuwe (buitenlandse) markten ontginnen.

De doelstelling van het Vlaamse clusterbeleid bestaat in het ontsluiten van onbenut economisch potentieel en de realisatie van competitiviteitsverhogingen bij Vlaamse ondernemingen via een actieve en duurzame samenwerking.

Er wordt steun voorzien voor innovatieve bedrijfsnetwerken, voor een beperkt aantal speerpuntclusters en voor innovatieve ecosystemen.

Speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken

De speerpuntclusters sluiten aan bij belangrijke strategische domeinen voor Vlaanderen en zijn grootschalige triple-helix-initiatieven die tot tien jaar financiering krijgen voor de uitrol van hun competitiviteitsprogramma.

De innovatieve bedrijfsnetwerken zijn typisch kleinere bottom-up initiatieven die gedurende een periode van drie jaar ondersteuning krijgen om binnen een specifiek domein een dynamiek van samenwerking tot stand te brengen die tot een hogere competitiviteit van de bedrijven kan leiden.

Zowel speerpuntclusters als innovatieve bedrijfsnetwerken richten zich naar Vlaamse ondernemingen die de ambitie hebben te groeien, innovatiebewust zijn, een internationale blik hebben en openstaan voor samenwerking met andere ondernemingen en kenniscentra. Voel je je hierdoor aangesproken, check dan de verschillende initiatieven en ontdek welke cluster het best aansluit bij jouw interesse.

Innovatieve ecosystemen

In het Vlaamse innovatielandschap zijn verschillende organisaties actief die tot doel hebben om innovatieve activiteiten bij de Vlaamse ondernemer te stimuleren. Ze doen dit o.a. door faciliteiten te delen, door de uitwisseling van kennis en expertise te bevorderen, door bij te dragen aan technologie overdracht, netwerking en informatieverspreiding. Ze faciliteren de samenwerking tussen de ondernemingen en andere organisaties die lid zijn van het netwerk, platform of groepering om de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten te stimuleren en/of nieuwe markten aan te boren. De activiteiten oriënteren zich typisch rond een nieuw opkomend technologisch domein dat het potentieel heeft om een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde te creëren voor Vlaamse ondernemingen en bij uitbreiding de volledige Vlaamse regio.

Innovatieve ecosystemen zijn actief in domeinen waar de Vlaamse overheid, in het kader van haar economisch en innovatiebeleid, een belangrijke impuls wil geven zodat ze in staat zijn om een sterke positie in het Vlaamse en internationale innovatielandschap te verwerven.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: