Persoon aan klavier - Photo by Omar Prestwich on Unsplash

Samenwerken om te innoveren

Participatie aan Europese programma's

Europese subsidies voor internationale samenwerking van bedrijven en kenniscentra bij uitvoering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I)

Financiering vanuit Europa is mogelijk door participatie in Europese programma’s zoals het H2020 programma. Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt hier ondersteuning en informatie voor deelname aan zo’n programma’s via het National Contact Point (NCP). Informatie kan verkregen worden via NCP www.ncpflanders.be. Dit team is een samenwerking tussen VLAIO en FWO.

De NCP adviseurs begeleiden de bedrijven om hier de juiste keuze te maken, voor beide opties zijn de NCP adviseurs het contactpunt. Op basis van een thematische specialisatie wordt een NCP adviseur gecontacteerd die dan intern voor de verdere doorstroming zorgt.