Vlaanderen doet mee aan Europees IPCEI-project: Hydrogen for Climate

Wat zijn IPCEI-projecten?

IPCEI-projecten zijn belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (Important Projects Common European Interest). Hiermee stimuleert de EU de lidstaten om middelen te bundelen in grote geïntegreerde projecten die bijdragen aan de concurrentiekracht van de Unie. Via zo’n projecten kunnen aanzienlijk marktfalen of grote maatschappelijke uitdagingen aangepakt worden waar er anders geen oplossing zou komen.

Aanmelding bij de EU

IPCEI is geen programma voor financiering vanuit Europa, maar een aanmelding bij de EU. Hierbij is het mogelijk om toestemming te krijgen van de lidstaten om steun ruimer dan de gangbare staatssteunregels toe te kennen. IPCEI-projecten worden geïnitieerd door lidstaten. 

Steun ruimer dan staatssteunregels

Steun aan ondernemingen is onderworpen aan de Europese staatssteunregels. Dit vermijdt verstoring van de interne markt, maar kan ook beperkend zijn voor ontwikkelingen die de externe concurrentie met de andere grote economische mogendheden aangaan. Daarom biedt de EU met IPCEI-projecten de mogelijkheid aan de lidstaten om gezamenlijk projecten in te dienen. Voldien de voorgestelde IPCEI-projecten aan een aantal strikte voorwaarden en zijn ze niet marktverstorend? Dan kunnen de lidstaten van de Europese Commissie de toestemming krijgen steun toe te kennen die ruimer is dan wat aanvaard wordt in de gangbare staatssteunregels.

Deelname van Vlaanderen aan IPCEI-projecten

Vorig jaar heeft Vlaanderen deelgenomen aan een IPCEI rond batterijen. Dit jaar zal Vlaanderen deelnemen aan een IPCEI rond waterstof: het IPCEI-Hydrogen for Climate.

 

IPCEI-Hydrogen for Climate

Om te peilen naar de interesse vanuit de bedrijfswereld werd op 6 maart door de drie Belgische gewesten, en gecoördineerd vanuit de FOD-economie, een oproep gelanceerd voor een expression of interest voor bedrijven. Op basis van de ontvangen indieningen heeft de Vlaamse regering op 17 juli ingestemd met verdere deelname aan dit IPCEI-project. 

De aanvragers werden uitgenodigd om de expression of interest verder uit te werken tot een concreet voorstel en dit in te dienen op uiterlijk 1 oktober om 12:00 ’s middags.

Uitwerking van de expression of interest gebeurt volgens de templates en richtlijnen van de Europese Commissie die beschikbaar zijn op de website van FOD-economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/belangrijk-project-van. 

Adres Indiening: ipcei-hydrogen@economie.fgov.be, met cc naar maarten.sileghem@vlaio.be en elsie.declercq@vlaio.be.

Het voorstel (expression of interest stap 2) zal doorgelicht worden door Vlaanderen waarbij voorstellen die voldoen aan de bepalingen zullen overgemaakt worden aan de Duitse coördinator voor bundeling in een overkoepelende Europese aanvraag.  Dit wordt verwacht begin december 2020.

 

Meer informatie

In de bijgevoegde documenten wordt toegelicht wat IPCEI-projecten juist inhouden, wat de aanpak en visie is van Vlaanderen voor de toekomst, en wat de stand van zaken is van deelname aan het IPCEI Hydrogen for Climate.