man aan laptop

Overheidsopdrachten

Wil jij de overheid als klant?

Aanbesteding vanaf € 30.000 via overheidsopdracht

Telkens een overheidsorganisatie (een federale overheidsdienst, een Vlaams agentschap, een gemeente, een intercommunale,…) één of meerdere producten, diensten of werken wenst te bestellen op de private markt, dan moet dit vanaf een bedrag van € 30.000 gebeuren door het plaatsen van een overheidsopdracht. Afhankelijk van de aard en de waarde van de aankoop zijn de aanbestedingsprocedures soepeler of strikter. Vervolgens kunnen geïnteresseerde bedrijven een offerte indienen tegen de voorziene limietdatum. De aanbestedende overheidsorganisatie beoordeelt en vergelijkt de ontvangen offertes volgens vooraf vastgelegde criteria en gunt uiteindelijk de opdracht aan de indiener van de offerte die bij deze beoordeling het best scoort.

Wist je dat Vlaanderen jaarlijks ruim € 30 tot 40 miljard aan overheidsaankopen besteedt? Dit vertegenwoordigt een belangrijk economisch potentieel, ook voor jouw bedrijf. De overheid kan ook jouw klant worden!

e-procurement

De federale dienst overheidsopdrachten (‘procurement’ in het Engels) bundelt op de website e-procurement alle informatie over openstaande en afgesloten overheidsopdrachten. In het luik e-notification kun je een profiel op maat aanmaken om automatisch te worden geïnformeerd over overheidsopdrachten binnen het eigen interesseveld. Via de applicatie e-tendering kun je dan vervolgens ook een gepaste offerte indienen.

Programma Innovatieve overheidsopdrachten (PIO)

In Vlaanderen loopt momenteel een Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Daarmee willen we de enorme koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer strategisch inzetten voor innovatie.

Het PIO creëert via innovatieve overheidsopdrachten extra mogelijkheden om, samen met ondernemingen en onderzoekscentra, de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en innovatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen. Het PIO draagt zo bij tot: 

  • een performante overheid 
  • competitieve ondernemingen 
  • oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Telkens is het de bedoeling om uiteindelijk een concrete marktvraag te lanceren. Op de PIO website kun je volgen op welk aanbod voor bedrijven nu kan worden ingetekend. Zo kan jouw innovatiekracht vertaald worden in een (eerste) aankoop door de overheid.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: