Welke beschermingsopties zijn er?

Bescherming door tekeningen- of modellenrecht

Met een tekening of een model bescherm je het uiterlijk van een product. Onder het uiterlijk van een product verstaan we onder meer: de kenmerken van lijnen, omtrekken, kleuren, vorm, textuur of materialen van het product zelf of van zijn versiering. Een tekening of model is een rechtstitel die aan de titularis ervan een tijdelijke exclusiviteit verleent voor de exploitatie op een welbepaald grondgebied. Tekeningen omvatten alle tweedimensionale vormen zoals dessins en patronen op stoffen en papier. Onder modellen vallen de driedimensionale vormen van gebruiksvoorwerpen of delen ervan. Enkele voorbeelden: het model van een auto, de vorm van een koffiekan, het decoratief motief van een handschoen, …

Verder spreken we van het modellenrecht, en er zijn 2 opties: 

  1. Het geregistreerd model: in de Benelux kan je je model beschermen via een registratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Zie je het grootser? Dan kan je er ook voor kiezen om het in de hele EU of zelfs wereldwijd te registreren. Deze bescherming geldt enkel in de gebieden waar er een registratie plaatsvindt, en zal maximaal 25 jaar duren. 
  2. Het niet-geregistreerd gemeenschapsmodel: automatische bescherming tegen bewuste kopieën, van zodra je het model openbaar maakt. Deze bescherming geldt in de hele EU, en zal maximaal 3 jaar duren. 
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: