Welke beschermingsopties zijn er?

Bescherming van de handelsnaam

Onder haar handelsnaam is een onderneming actief bezig en gekend in de markt. Het recht op een handelsnaam ontstaat als je de eerste bent die de naam publiek gebruikt als handelsnaam voor je onderneming. Het is verstandig – maar niet verplicht -  om de handelsnaam via een ondernemingsloket te laten registreren bij de Kruispuntbank. Het recht op een handelsnaam is beperkt tot het geografisch gebied waarin je je producten of diensten verhandelt. Het is verboden om een handelsnaam te voeren die de naam van een merk van een ander bedrijf bevat of daar sterk op lijkt.

Bescherming via de vennootschapsnaam? 

Naast de bovenvermelde merk- en handelsnaam bestaat er ten slotte nog de vennootschapsnaam. De vennootschapsnaam (=maatschappelijke naam) valt niet onder de categorie intellectuele rechten en is de wettelijke benaming van een entiteit zoals die in de statuten vastgelegd is. Denk maar aan bijvoorbeeld ‘Janssen BV’. Deze officiële naam moet geregistreerd worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en mag niet gelijk zijn of sterk lijken op de naam van een andere vennootschap. Deze vennootschapsnaam kan verder ook verschillen van de handels- en/of merknaam waaronder het bedrijf actief is, en heeft in tegenstelling tot die namen geen publicitair doel. Maar het is ook perfect toegestaan om de vennootschapsnaam als handelsnaam en /of als merknaam te gebruiken, wanneer de voorwaarden voor handelsnaam-/merknaambescherming voldaan zijn. Enkel op die manier kan je een intellectueel eigendomsrecht verkrijgen voor je ‘vennootschapsnaam’. Ben je verder in verschillende sectoren actief, dan kan je zelfs verschillende handelsnamen en/of merknamen kiezen voor elk van deze sectoren, terwijl je toch maar één officiële vennootschapsnaam kunt hebben.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: