Welke beschermingsopties zijn er?

Bescherming door tekeningen- of modellenrecht

Met een tekening of een model bescherm je het uiterlijk van een product. Onder het uiterlijk van een product verstaan we onder meer: de kenmerken van lijnen, omtrekken, kleuren, vorm, textuur of materialen van het product zelf of van zijn versiering. Een tekening of model is een rechtstitel die aan de titularis ervan een tijdelijke exclusiviteit verleent voor de exploitatie op een welbepaald grondgebied. Tekeningen omvatten alle tweedimensionale vormen zoals dessins en patronen op stoffen en papier. Onder modellen vallen de driedimensionale vormen van gebruiksvoorwerpen of delen ervan. Enkele voorbeelden: het model van een auto, de vorm van een koffiekan, het decoratief motief van een handschoen, …

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: