Wat is intellectuele eigendom en wat is het belang ervan?

Wat is intellectuele eigendom precies? En welke rechten zijn er?

Een korte definitie

Er zijn tal van definities voor intellectuele eigendom (IE) te vinden op het internet, maar deze van BOIP (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) is een prima vertrekpunt: “Intellectuele Eigendom is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto's." Intellectuele eigendomsrechten verlenen jou dus geen eigendom op zuiver materiële zaken (tastbare voorwerpen zoals een computer, een auto,...) maar wel eigendom op ontwikkelde ideeën en concepten.

Welke rechten zijn er?  

Concreet zijn de meest bekende intellectuele rechten het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht (=patentrecht) en het tekeningen- & modellenrecht. 

Maar ook minder bekende rechten zoals het databankrecht, het kwekersrecht, het chipsrecht, de bescherming van oorsprongsbenamingen, het recht op een handelsnaam en de naburige rechten zijn intellectuele rechten, die bescherming kunnen bieden voor jouw onderneming. Op deze website vind je ook een uitgebreid overzicht van de meest courante beschermingsvormen.

Weet je trouwens waar je kan kijken of een merk reeds gedeponeerd werd?

En hoe komt je te weten of jouw uitvinding wel écht nieuw is?

Wanneer moet je eigenlijk octrooieren?

En bij wie kan je daarvoor terecht?

Lees snel verder op deze website voor een antwoord op al deze vragen, of ga te rade bij onze adviseurs via mijnidee@vlaio.be.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: