Hulp nodig of meer informatie?

Organisaties die je kunnen helpen

Hieronder vind je organisaties die je op weg helpen met de bescherming van jouw intellectuele eigendomsrechten (IP). Zij kunnen je algemene informatie geven en verstrekken eerstelijnsadvies. Voor een diepgaande dienstverlening zoals het opmaken van een octrooiaanvraag, het registreren van een merk of juridische ondersteuning kan je terecht bij gespecialiseerde adviesverleners. Ook in ons partnerlandschap vind je deze organisaties met extra informatie terug.

VLAIO

Contacteer onze adviseurs intellectuele eigendom via mijnidee@vlaio.be.

Wij gidsen ondernemers doorheen het overheidslandschap en informeren je graag bij het beschermen van je intellectuele eigendom. Waar nodig brengen we je in contact met de juiste diensten. We verstrekken bovendien subsidies ter stimulering van innovatie. Bij innovatietrajecten die voor subsidies worden aanvaard, komen ook de kosten voor bescherming van intellectuele eigendomsrechten in aanmerking.

Flanders DC

Contacteer de Flanders DC adviseurs om je wegwijs te maken in intellectuele eigendom in de mode en design sector. 

Flanders DC begeleidt starters en ondernemingen binnen mode en design, ook rond intellectuele eigendom. Je kan er gratis feedback en advies krijgen over je idee. Dit kan tijdens zitdagen in jouw regio of op hun kantoor in Antwerpen. Ontdek de verschillende vormen van intellectuele eigendom voor deze beide sectoren.

Dienst voor de Intellectuele Eigendom

Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand en Energie. Deze federale overheidsdienst geeft ondernemingen informatie over intellectuele eigendom. Je kan er terecht voor het aanvragen van een octrooi. Als nationale antenne van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kan men er terecht voor het deponeren van merken en tekeningen of modellen. Daarnaast helpen zij ondernemingen bij opzoekingen in octrooidatabanken zoals Espacenet. Op de website van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom vind je ook een lijst van erkende octrooigemachtigden.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Deze organisatie is de officiële instantie in de Benelux voor het registreren van merken, tekeningen en modellen. Je kan er terecht voor informatie over registratieprocedures van merken en tekeningen of modellen in de Benelux. Daarnaast verschaft het BOIP informatie over de Europese en internationale registratie. Het Benelux merken- en modellenregister is gratis toegankelijk via de website, maar op verzoek voert het Bureau ook onderzoek naar merken en tekeningen of modellen uit. Ook kan bij het Benelux-Bureau een datum van indiening van een creatie vastgelegd worden door middel van een ‘i-DEPOT’.

DNS belgium

Deze organisatie is de officiële beheerder van de .be, .vlaanderen en .brussels domeinnaamzone. DNS Belgium staat in voor het technisch beheer van deze zones en voor het up-to-date houden van de databases van domeinnamen. Op de website vind je ook de zogenaamde WHOIS opzoekfunctie waarmee nagegaan kan worden wie de houder is van een bepaalde .be, .vlaanderen of .brussels domeinnaam.

PATLIB/Octrooicel

De PATLIB (PATent LIBrary) centra verstrekken basisinformatie rond octrooien en ondersteunen kmo’s met een vooronderzoek naar het bestaan (reeds geoctrooieerd zijn) van bepaalde technologieën. Volgende centra geven ondersteuning aan kmo’s:

  • CENTEXBEL (Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Belgische Textielnijverheid) - De Cel Octrooien van CENTEXBEL richt zich tot kmo’s uit de textielsector.
  • ESSENSCIA (Belgische federatie van de chemische industrie en life science) - De Cel Octrooien van Essenscia richt zich tot kmo’s uit de chemische industrie en life science.
  • SIRRIS (het collectief centrum van de technologische industrie) - De Cel Octrooien van Sirris richt zich tot kmo’s uit de technologische industrie.
  • BUILDWISE (voorheen WTCB)  - De Cel Octrooien van het Buildwise richt zich tot kmo’s in de bouwsector
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: