Hoe krijg je intellectuele eigendomsrechten?

Wat als je geen intellectuele eigendomsrechten registreert?

Niet alle IE rechten zijn betalend of verplicht te registeren. Dus zelfs al registreer je zelf geen IE rechten, dan nog kan je wel gebruikmaken van bijvoorbeeld geheimhouding, de handelsnaam, het niet-geregistreerde gemeenschapsmodel, het databankrecht, het auteursrecht,… . Dit kan voldoende zijn, maar hou er rekening mee dat registreerbare IE rechten vaak een sterkere bescherming bieden en zo ook het best een monopoliepositie kunnen garanderen.

Of je zelf intellectuele eigendomsrechten registreert of niet is afhankelijk van je strategie, je financiële mogelijkheden en de aard van je producten/diensten. Het kan dus perfect in jouw strategie passen om zelfs niets te registreren. Maar ook in dat geval is het belangrijk om je te verdiepen in IE-rechten want het blijft heel goed mogelijk dat anderen wel bepaalde zaken met IE-rechten beschermd heeft!

Het belang van IE-rechten van anderen

Ga dus in ieder geval na of je zelf met de uitoefening van je activiteiten geen inbreuk maakt op rechten van anderen. Als je een inbreuk maakt, kan de houder van eerdere IE-rechten je verkoopstrategie volledig ondermijnen en je dwingen om de verkoop te staken of zelfs een schadevergoeding te betalen! Zelf kan je al een onderzoek doen via gratis online raadpleegbare databanken.

Gratis online databanken

 • Merken
  • BOIP Merkenregister: dit is een databank voor alle in de Benelux geldende merken
  • TMview: dit is een databank van nationale merkenregisters, Uniemerken en internationale merken
 • Tekeningen & modellen
  • BOIP Modellenregister: dit is een databank voor alle in de Benelux geregistreerde modellen
  • Designview: dit is een databank van nationale modellenregisters, gemeenschapsmodellen en internationale modellen
 • Octrooien 
  • Espacenet: een gratis databank voor het opzoeken van wereldwijde octrooien en octrooiaanvragen
  • European Patent Register: databank met procedurele en juridische statusgegevens over octrooiaanvragen die door het Europees Octrooibureau worden behandeld.
  • Het Benelux Patent Platform: IT instrumenten en een infrastructuur voor de behandeling, verwerking en opvolging van octrooien in de Benelux.
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: