10 jaar de Vlaamse Kredietbemiddelaar

Publicatiedatum

In april 2024 blies de Vlaamse Kredietbemiddelaar 10 kaarsjes uit. Benieuwd wat de Vlaamse Kredietbemiddelaar precies doet, wanneer je er een beroep op kan doen, en wat bereikt werd in die 10 jaar?

Ballonnen

Wanneer kan je een beroep doen op de Vlaamse Kredietbemiddelaar? 

In vele gevallen lukt het je als ondernemer om zelf met je bankier tot een oplossing te komen voor je specifiek financieringsprobleem. Maar dat is echter niet steeds het geval. Vind je dat de communicatie met je bankier echt niet vlot verloopt? Begrijp je het standpunt van de bank niet? Is er geen oplossing in zicht voor je financieringsprobleem? Dan kan je een beroep doen op de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Als neutrale partij bekijkt de Kredietbemiddelaar grondig je dossier, rekening houdend met jouw standpunten als ondernemer én met deze van de bank.

Wat doet de Vlaamse Kredietbemiddelaar?

De Vlaamse Kredietbemiddelaar zoekt mee naar een oplossing. In eerste instantie krijg je een toelichting over het standpunt van de bank, waarna de Kredietbemiddelaar samen met je de opties bekijkt, zoals:

  • het opstarten van een bemiddelingstraject met de bank waarbij de Kredietbemiddelaar op basis van nieuwe, sterke argumenten tracht om het dossier een nieuwe wending te geven; 
  • het herstellen van de dialoog met de bank, waardoor de ondernemer samen met de bankier tot een oplossing kan komen;
  • het bekijken van alternatieve financieringsmogelijkheden en overheidsmaatregelen die mogelijk voor een oplossing zouden kunnen zorgen voor het financieringsprobleem.

Het is belangrijk dat de Kredietbemiddelaar een duidelijk beeld heeft van je situatie en hiervoor bij je informatie opvraagt die confidentieel behandeld wordt. Aangezien de Vlaamse Kredietbemiddelaar geen dwingende kracht kan uitoefenen op de bank of kredietverstrekker, is het mogelijk dat er ondanks de inspanningen van de Kredietbemiddelaar geen oplossing uit voortkomt.

De hulp, bijstand en goeie tips waren heel waardevol. Dankzij de piste met PMV lukte het uiteindelijk om ook een bank aan boord te halen.

Wat heeft de Vlaamse Kredietbemiddelaar bereikt in die 10 jaar?

De Vlaamse Kredietbemiddelaar behandelde ruim 2.000 aanvragen voor kredietbemiddeling. Het merendeel waren aanvragen over de weigering van een nieuw krediet. Ook ondernemers bij wie opzegging dreigde of gebeurde van een bestaand krediet vonden hun weg naar de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Voor ongeveer de helft van de dossiers kreeg de Vlaamse Kredietbemiddelaar een positieve terugkoppeling van de bank of de ondernemer, wat leidde tot een succesvolle afsluiting van deze dossiers. De laatste jaren vinden meer en meer ondernemers hun weg naar de Vlaamse Kredietbemiddelaar.

Wil je meer weten over wat de Vlaamse Kredietbemiddelaar voor jou kan betekenen? Raadpleeg dan onze website www.vlaio.be/kredietbemiddelaar. Hier vind je ook het aanvraagformulier. 

Delen: