Groeilabz – Lerend netwerk

Tijdens een lerend netwerk ontmoeten gelijkgestemden elkaar om functiegebonden of thematisch van elkaar te leren door ervaringsuitwisseling. Je doet dit samen met 12 andere ondernemingen. Ervaringsdeling, reflectie, intervisie van de praktijkkennis met de medecursisten staat centraal.

Voor wie?

Directie/kaderleden/bestuurders van sociale ondernemingen

Wat kan je verwachten?

  • een collectief traject van acht halve dagen in een vaste groep met twaalf deelnemers
  • ervaringsdeling en intervisie van de praktijkkennis met de medecursisten
  • intersectorale praktijkvoorbeelden als inspiratiebron voor innovatief denken
  • doorvertaling in reflectie, visieontwikkeling en implementatie in de eigen organisatie
  • een intersectoraal lerend en dynamisch netwerk van sociale ondernemingen

Hoe pakken we dit aan?

Een collectief traject van acht halve dagen in een vaste groep met twaalf deelnemers, over een tijdspanne van 12 maanden.

Tweejaarlijkse opstartgolf in:

  • sept/okt
  • jan/febr
Kostprijs
€ 550 (excl. btw)
Partner
Verso