Flux50

Werken aan het energiesysteem van de toekomst.

De Vlaamse energiecluster Flux50 wil optimaal inspelen op de economische groeikansen die volgen uit de wereldwijde boom in de slimme energiesector. De markt voor innovatieve, multidisciplinaire energie-oplossingen groeit, maar er is nood aan samenwerking om zulke geïntegreerde producten en diensten te ontwikkelen en te commercialiseren.  Zoals toegelicht in het witboek van mei 2016 zal de Vlaamse Energiecluster bedrijven uit drie sectoren – energie, ICT en bouw - samenbrengen om te werken aan innovatieve totaaloplossingen en concrete marktdoorbraken in vijf prioritaire domeinen of ‘innovatorzones’. Uitgaande van de sterktes van de Vlaamse industrie, viel de keuze op volgende vijf domeinen waarin Vlaanderen kan uitblinken:

  1. energiehavens,
  2. microgrids,
  3. multi-energiesystemen op wijkniveau,
  4. energy cloud toepassingen
  5. intelligente renovatie.

De cluster zal een belangrijke rol spelen om de Vlaamse energie-industrie wereldwijd op de kaart te zetten.

Voor wie?

  • Energiegerelateerde bedrijven
  • Semi-publieke organisaties uit de energie, ict en bouwsector
  • Kennisinstellingen, steden, gemeenten, federaties en overheidsorganisaties die aanknopingspunten hebben bij de thema’s van de cluster

Wat kan je verwachten?

Het energielandschap is een complex gegeven met vele stakeholders, regelgeving en tarifaire hordes. Daarenboven vraagt zowel de energietransitie als de markt naar totaaloplossingen in plaats van aparte componenten. Innovatieve oplossingen ontwikkelen, en bovenal introduceren in de markt, impliceert dan ook een intense samenwerking tussen bedrijven onderling en anderzijds ook tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Flux50 biedt aan zijn leden een platform om de drempel tot deze samenwerking te verlagen en totaalsystemen uit te testen in real-life omstandigheden. Verder biedt de Vlaamse Energiecluster de mogelijkheid om op een effectieve en efficiënte manier op de hoogte te blijven van de innovatieve technieken gedemonstreerd in verschillende projecten. Ten slotte staat Flux50 eindgebruikers toe de ambitie van hun energieprojecten te verhogen.

Hoe pakken we dit aan?

Flux50 biedt twee niveaus van lidmaatschap met een stijgend engagementsniveau.

  1. Talentpakket: Leden die intekenen voor dit pakket hebben toegang tot de kwalitatieve bijscholingssessies en netwerkmomenten die de Vlaamse Energiecluster organiseert. Zij staan ook op de eerste rij bij de disseminatie van de projectresultaten uit de innovatorzones tijdens een jaarlijks seminarie met internationale uitstraling. 
  2. Valorisatiepakket: Actieve participatie binnen de living labs in de innovatorzones en toegang tot de resources beheerd door de cluster, zijn voorbehouden aan leden die intekenen voor dit pakket – het hoogst mogelijke engagementsniveau.

Wie intekent op dit pakket krijgt ondersteuning op maat van kmo's, op vlak van business model innovatie en met betrekking tot internationalisering

Contactgegevens

Frederik Loeckx
algemeen directeur
frederik.loeckx@flux50.com
T 0485 801 252

Het clusterpact

Tussen de speerpuntcluster en de Vlaamse overheid wordt een clusterpact opgemaakt. In dit document worden de engagementen van zowel ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster vastgelegd.

Het getekende clusterpact