windmolens - Foto van Karsten Würth (@inf1783) on Unsplash

Sociaal ondernemen

Waarom sociaal ondernemen?

Sociale impact

Het is vandaag meer dan ooit actueel: de sociale impact van bedrijfsvoering. Burgers houden meer rekening met de maatschappelijke impact van diensten en producten en verwachten dat bedrijven hier een bijdrage in leveren. De overheid kijkt eveneens naar het bedrijfsleven als partner in het oplossen van bepaalde uitdagingen, zoals het creëren van waardig en zinvol werk voor wie een afstand tot de klassieke arbeidsmarkt ervaart. 

Sociaal ondernemerschap focust naast economische rentabiliteit ook op de maatschappelijke meerwaarde die men creëert. Dit kan bijvoorbeeld zijn onder de vorm van sociale tewerkstelling of door in te spelen op maatschappelijke noden en dat op een ondernemende, marktgerichte wijze. Dat wilt zeggen dat een sociale onderneming eigen inkomsten genereert en zo zelfvoorzienend is. Ze fungeert in de markt: ze vindt een concurrentievoordeel en speelt dit zo scherp mogelijk uit.  

Elk bedrijf kan echter stappen zetten om haar sociale impact te vergroten, zonder daarom een sociale onderneming te zijn. Denk aan maatregelen rond gelijke kansen in het personeelsbeleid, maar ook respect voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden in landen waar men grondstoffen aankoopt. 

Werkbaar werk  

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en met meer 'goesting' aan de slag en organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en dus productievere werknemers, wat de efficiëntie van de organisatie ten goede komt. Daarom stemden de Vlaamse Regering en de sociale partners in met een actieplan werkbaar werk. Dit actieplan bevat 32 acties en engagementen. 

Lees meer over de steunmaatregelen voor werkbaar werk.

Ecologisch duurzaam ondernemen 

Sociaal ondernemen omvat in principe ook ondernemen met een positieve impact op het klimaat. Vaak zijn sociale kwesties namelijk gelinkt aan het klimaat, zoals het geval kan zijn bij toeleveranciers uit ontwikkelingslanden. We geven de vormen van ecologisch duurzaam ondernemen een eigen plek op de VLAIO website, omdat er hiervoor andere steunmaatregelen en expertise beschikbaar zijn. Zo kan je je bijvoorbeeld verdiepen in de circulaire economie of de bio-economie. Je leest meer over de brede definitie van sociaal ondernemen op de website van MVO Vlaanderen

Vlaams beleidskader   

Lees meer over het Vlaamse beleid inzake Sociale Economie op de website van het Departement Werk en Sociale Economie.  

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: