windmolens op zee

People, planet en profit

Profit (winst)

Duurzaam ondernemen is een breed en veelomvattend begrip. Het komt erop neer dat je verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die jouw bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Duurzaam ondernemen wordt vaak geassocieerd met een prijskaartje maar dat hoeft niet het geval te zijn. Door bijvoorbeeld zuiniger om te gaan met energie, besparingen op transportkosten door lokaal aan te kopen of het hergebruik van grondstoffen kan duurzaam ondernemen je ook economische winst opleveren. Ten slotte is winst ook een ruim begrip dat niet alleen over cijfers gaat. Ook een positief imago door inspanningen op het vlak van duurzaamheid zijn een meerwaarde voor je onderneming.

Energiebesparende maatregelen 

Wil je graag weten hoe je je energiebeleid kan verbeteren en welke investeringen je kan doen, dan kan je energieadvies bekomen waarvoor je een subsidie ontvangt via de kmo-portefeuille. 

In de Subsidiedatabank vind je heel wat steunmaatregelen om energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking te stimuleren: onder andere energiepremies van de distributienetbeheerders, ecologiepremie+ en strategische ecologiesteun, investeringsaftrek, vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil, Vlaamse warmtekracht- en groenestroomcertificaten, call groene en nuttige warmte, mini-WKK, kleine windturbines, batterijen...

Korte keten

Via de korte keten komt de consument rechtstreeks in contact met de producent. Dit kan op de hoevewinkel zijn, op een markt, in de zelfpluktuin of bij het afhalen van het wekelijks groentepakket. Lokale producten worden op die manier lokaal geconsumeerd en op die manier wordt de lokale economie gestimuleerd. Jaarlijks wordt er met de steun van de Vlaamse Overheid een ‘Week van de Korte Keten’ georganiseerd om consumenten te sensibiliseren voor deze initiatieven. Als producent kan je aansluiten bij lokale netwerken.

Deeleconomie

De deeleconomie is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Het kan gaan om gezamenlijke creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten. Informatietechnologie is vaak de katalysator die individuen, vzw's en overheden van informatie voorziet en die het delen en hergebruik van overcapaciteit mogelijk maakt.

Particulieren kunnen onbelast bijverdienen indien ze hun diensten aanbieden via een erkend platform in de deeleconomie.  Hoe je een erkenning kan bekomen als deelplatform vind je terug op de website van de FOD Financiën

Duurzaamheidslabels en charters

Een duurzaamheidslabel of de ondertekening van een duurzaamheidscharter kan ervoor zorgen dat je als onderneming een positief imago ontwikkelt bij je klanten en is een manier om je te onderscheiden van andere aanbieders. Er bestaan diverse labels voor verschillende deelaspecten van duurzaam ondernemen. Ook duurzaamheidscharters worden gestimuleerd door diverse actoren. Meer informatie vind je op de website van het kenniscentrum duurzaam ondernemen.