Duurzaamheidsverslag

Waarom rapporteren over duurzaamheid?

De voordelen van duurzaamheidsrapportage

Efficiëntie en kostenbesparingen 

Voorafgaand aan het opstellen van een duurzaamheidsverslag moet je een grondige analyse uitvoeren. Er moet nagedacht worden over processen, producten en activiteiten. 

Het aanpakken van de zwakke punten en kansen die uit deze analyse naar voor komen, heeft een positieve impact op de interne werking. Dit leidt (op termijn) tot kostenbesparingen, zoals bijvoorbeeld: de werkprocessen zijn beter gekend en worden efficiënter op elkaar afgestemd, het terugdringen van energieverbruik, het duurzamer verpakken van producten, het optimaliseren van routes voor vrachtverkeer…

Toegang tot financiering

Banken en investeerders zullen steeds vaker vragen naar een duurzaamheidsverslag voordat ze investeren of gunstigere tarieven aanbieden. Ook kan duurzaamheid een doorslaggevende factor zijn bij het verkrijgen van subsidies en om in aanmerking te kunnen komen bij openbare aanbestedingen.

Concurrentievoordeel

Ondernemingen die moeten voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten verantwoording afleggen over hun volledige toeleveringsketen. Als leverancier met duurzaamheidsverslag heb je een streepje voor.

Werk maken van duurzaamheid in de bedrijfsvoering versterkt de reputatie van jouw onderneming en het onderscheidt je van concurrenten bij alle stakeholders. Zo kiezen steeds meer klanten en werknemers bewust voor duurzame ondernemingen die hun eigen waarden weerspiegelen. 

Daarnaast kan het streven naar duurzaamheid leiden tot creatieve en innovatieve oplossingen, zoals de ontwikkeling van een nieuw, milieuvriendelijker product. 

Wettelijke conformiteit

Voor sommige ondernemingen is het verplicht om te rapporteren over duurzaamheidsprestaties. Het niet naleven van deze wettelijke verplichtingen kan leiden tot juridische sancties, boetes en reputatieschade. 

Een voortrekkerspositie in een duurzamere, eerlijkere, inclusievere samenleving.

De uitdagingen bij duurzaamheidsrapportage 

Hoewel de voordelen duidelijk zijn, gaat duurzaamheidsrapportage gepaard met enkele uitdagingen. 

Kosten

Het (éénmalig) opzetten van een effectief systeem voor duurzaamheidsrapportage kan complex en duur zijn. Daarnaast neemt het jaarlijkse proces van gegevensverzameling, analyse en rapportage veel tijd in beslag. Mogelijks heeft jouw onderneming niet alle kennis in huis en zal er moeten overgegaan worden tot het aanwerven of inhuren van een expert. 

Transparantie

Een sterk duurzaamheidsverslag is transparant, onder meer over de strategie, visie en negatieve impact van je organisatie. Het vinden van de juiste balans tussen het delen van essentiële informatie en het beschermen van bedrijfsbelangen is complex. 

Weerstand

Om te kunnen rapporteren zullen er nieuwe of uitgebreidere processen noodzakelijk zijn. Het zal inspanningen vragen om zowel interne als externe stakeholders daarin mee te krijgen.

Conclusie: voordelen overheersen

De uitdagingen wegen echter niet op tegen de voordelen. Het ontbreken van een effectief duurzaamheidsplan kan een concurrentieel nadeel en zelf een financieel risico vormen. Neem een voorsprong door duurzaamheid en de rapportage hiervan in jouw onderneming te verankeren.

Met dank aan het Enterprise Europe Network voor het opstellen van deze pagina.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: