Bryo ScaleUp

Bryo is een regionaal initiatief van Voka. Wie deelneemt aan Bryo krijgt begeleiding bij de uitdagingen, problemen en beslissingen die ambitieuze ondernemers voor de voeten krijgen geworpen. Dat gebeurt via gezamenlijke activiteiten met gelijkgestemden en via individuele coaching. Het traject richt zich op ondernemers die een marktklaar product hebben dat zich al bewezen heeft met een schaalbaar businessmodel en een ontwikkelde bedrijfsstrategie voor de verdere groeifase.

Voor wie?

Bryo ScaleUp richt zich tot die ondernemers die ver gevorderd zijn met de opstart en met een jaaromzet tussen €100.000 en €1.000.000 realiseren. Voor hen is de eigen zaak een fulltime tijdsinvestering. Er is een marktklaar product dat zich al bewezen heeft met een schaalbaar businessmodel en een ontwikkelde bedrijfsstrategie voor de verdere groeifase.

Wat kan je verwachten?

  • Maandelijkse samenkomsten met gedreven collega-ondernemers.
  • Ontmoetingen met rolmodellen: ondernemers en experts met zinvolle ervaring en ideeën over het thema in kwestie. Die ontmoetingen zijn een buitenkans om een project in al zijn fasen af te toetsen.
  • Een praktische en interactieve aanpak.
  • Individuele begeleiding en contactmomenten met een coach.

Hoe pakken we dit aan?

Een Bryotraject verloopt als volgt:

  • Intakegesprek met een regionale Bryo scaleUp coach. Er zijn per jaar ongeveer twee vaste instapmomenten per regio.
  • Kick-off: een aftrapmoment waarbij de deelnemer kennis maakt met de andere ondernemers uit zijn groep.
  • Maandelijkse groepssessies met focus op inhoud, kruisbestuiving, kennisuitwisseling en inspirerende rolmodellen.
  • Individuele coaching en antwoord op je individuele vragen.
Kostprijs
€850 excl btw
Partner
Voka