Broeikas

Broeikas wil ondernemingszin stimuleren en het ondernemerschap bij jongeren in de regio Aalst bevorderen. Daarbij wordt gesteund op professionele partners en experten om jongeren in alle facetten van het ondernemerschap bij te staan. 

Je krijgt de kans om te experimenteren en ondernemend(er) te worden met een win-win voor de aanwezige ondernemers en je wordt uitgedaagd om ondernemerschap en ondernemingszin te ervaren.  De drempel om ondernemende activiteiten zelf effectief op te starten wordt verlaagd en je krijgt een beter zicht op wat bedoeld wordt met een ondernemende medewerker. 
 

Event Broeikas

Broeikas maakt deel uit van de ecosystemen voor jong ondernemerschap in studentensteden met steun van VLAIO, Hermes en EFRO in samenwerking met de stad Aalst, de Aalsterse hogescholen HoGent en Odisee en de jongerenwerking VONK.

Voor wie?

 • Jongeren tussen 18 en 25 jaar die wonen, werken en/of studeren in Aalst
 • Scholieren aan regionale middelbare scholen van 16 tot 18 jaar. Zij kunnen deelnemen aan 2 workshops op maat en de Broeikassafari.
 • Docenten, leraars, jeugdwerkers en ambtenaren. Zij worden betrokken via het aanbod van Train-the-trainer.

Wat kan je verwachten?

 • Een fysieke locatie om te experimenteren in de 2 hogescholen (Broeiklaslokaal op HoGent en StudiO2 op Odisee).
 • Een uitgebouwde community (ondernemende studenten in traject, geëngageerde ondernemers, betrokken onderwijspersoneel, online community van Broeikasfans via Twitter, Facebook en Instagram).
 • Ruime expertise met betrekking tot het ondersteunen en faciliteren van jong ondernemerschap.
 • Grote betrokkenheid van Aalsterse ondernemers die mee willen werken aan meer ondernemerszin in de regio.

Hoe pakken we dit aan?

 • Inspireren: organisatie van activiteiten (ideecafé, labs, …), ontwikkelen en implementatie van workshops en Broeikassafari, in de kijker stellen van positieve rolmodellen.
 • Experimenteren: aantrekken en opvolgen van jongeren in traject, keuzevak Design Thinking Lab/Aalst Challenge, conceptontwikkeling postgraduaat.
 • Broeikas bestuift: opzetten nieuwe samenwerkingen (vd. Utopia, OCMW, …), visibele ruimtes in centrum van de stad, Train-the-trainer traject.
 • Communicatie: ontwikkelen communicatieplan, verspreiden kennis en ervaring ecosysteem, inzetten op on- en offline community, ontwikkelen en gebruik van PR-materiaal.
Thema's
Partner
Broeikas