Vervolgstappen

Rapportering en uitbetaling

De steun zal worden uitbetaald na het beëindigen van de laatste activiteit in 2020 door de STEM-academie. Dit nadat de indiener de uitbetaling aanvraagt binnen de 3 maanden na afronding van het kalenderjaar. Daarnaast dient de indiener een verklaring op eer in te dienen dat de activiteiten werden uitgevoerd, hij voegt hierbij een kort inhoudelijk verslag (indien de uitvoering afwijkt van de aanvraag) en een overzicht van haar effectief bereik (in doelgroep en gemeente) per traject. 

Publicatieverplichtingen

De STEM-academie publiceert de activiteiten via de ‘UiT databank’ van UiT in Vlaanderen. De trajecten die voorgelegd worden voor subsidie moeten gelabeld worden als ‘stemactiviteit’. (handleiding te vinden op VLAIO.be) De digitale trajecten moeten gelabeld worden als ‘stemactiviteitonline’

De STEM-academie voert het STEM-academie logo op alle communicatiedragers (flyers, folders, website, …).

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail