Wat?

Met deze oproep wordt de financiële ondersteuning van STEM-activiteiten, georganiseerd door STEM-academies, verdergezet. Voorheen werden deze activiteiten financieel ondersteund via een procedure bij Technopolis, FTI vzw.

De activiteiten die worden gezien als STEM-activiteiten, vertrekken van de principes uit het STEM-kader onderwijs, maar met de specifieke invulling die eigen is aan een buitenschoolse activiteit. 

Venster sluiten

Wat wordt beschouwd als één activiteit binnen de oproep?

Een activiteit binnen de oproep wordt geteld per dagdeel, ongeacht de effectieve duurtijd tijdens dat dagdeel (of dit nu 1, 2 of 4 uur is).
Een dagdeel is een voormiddag, een namiddag of een avond.
bv. Een workshopreeks op 5 opeenvolgende woensdagavonden wordt beschouwd als 5 activiteiten.

Kan ik een aanvraag indienen bij de twee oproepen?

Tijdens periode 1 (01/01/2019-30/06/2019) kan elke STEM-academie die voldoet aan de voorwaarden een aanvraag indienen voor het verkrijgen van subsidies bij het organiseren van STEM-activiteiten. Die zelfde STEM-academie kan tegelijkertijd deel uitmaken van een projectaanvraag voor partnerschappen.

Tijdens periode 2 (01/07/2019-31/12/2019) kunnen enkel de activiteiten die plaatsvinden voor de start van het partnerschap ingediend worden indien de STEM-academie deel uitmaakt van een goedgekeurd STEM-partnerschap.

Wanneer is er continuïteit in het aanbod STEM-activiteiten?

Van zodra er minstens 2 activiteiten zijn die achtereenvolgens aangeboden worden aan dezelfde deelnemers, spreken we van continuïteit in het aanbod STEM-activiteiten. Ook als de andere aangeboden activiteiten los staan van elkaar.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail