Vervolgstappen

Rapportering en uitbetaling

De steun zal worden uitbetaald aan het einde van elke periode. Dit nadat de indiener de uitbetaling aanvraagt binnen de 3 maanden na afronding van de periode. Daarnaast dient de indiener een verklaring op eer in te dienen dat de activiteiten werden uitgevoerd, hij voegt hierbij een kort inhoudelijk  verslag (indien de uitvoering afwijkt van de aanvraag) en een overzicht van de effectief behaalde kinduren per activiteiten. 

Publicatieverplichtingen

De initiatiefnemers publiceren de activiteiten op de STEM-academie website van Technopolis. Op deze website zal minimaal volgende informatie over de projecten opgenomen worden: de start- en einddatum, de projectdoelstellingen, de samenvatting, de projectpartners en contactgegevens. 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail