Sterrenhemel-Photo by Billy Huynh on Unsplash

Speerpuntclusters

Vervolgstappen

Na goedkeuring van de aanvraag voor steun als speerpuntcluster wordt een steunovereenkomst tussen het agentschap en de clusterorganisatie opgemaakt waarin afspraken opgenomen worden over de uitvoering en opvolging van de werking van de speerpuntcluster.

Daarnaast wordt voor de speerpuntclusters ook een clusterpact met de Vlaamse overheid opgemaakt. In dit clusterpact worden de engagementen van zowel ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster vastgelegd. De onderhandelingen hierover gebeuren in het eerste jaar na de beslissing tot toekenning van steun aan de speerpuntcluster. In dit clusterpact kunnen voor de ondersteuning van de lange termijn strategie door de overheid ook projectmiddelen gereserveerd worden en daarnaast kunnen niet financiële engagementen (bv. normering, vergunningen, …) worden aangegaan. Het is hierbij mogelijk dat ook andere beleidsdomeinen betrokken worden. Aangezien het over beleidsdomeinoverschrijdende en/of meerjarige budgettaire engagementen kan gaan, kan de finale goedkeuring van het clusterpact meerdere ministers engageren.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail