Sterrenhemel

Projecten voor speerpuntclusters

Innovatieprojecten van speerpuntclusters

Voor projecten die aansluiten bij de strategie van de speerpuntclusters worden middelen beschikbaar gesteld voor steun aan kennisopbouw en activiteiten gerelateerd aan kennisopbouw.  De projecten worden ingediend via de speerpuntcluster. Er wordt aangeraden om in een vroeg stadium contact op te nemen met de speerpuntcluster om projectideeën en volgende stappen te bespreken. 

Afhankelijk van de gekozen activiteiten komen de volgende projecttypes in aanmerking:

  • Haalbaarheidsstudies: O&O haalbaarheidsstudies
  • Kennisoverdracht en –verspreiding: COOCK projecten
  • Kennisopbouw door meerder bedrijven al dan niet i.s.m. kenniscentra: ICON-projecten en coöperatieve projecten
  • Strategisch basisonderzoek  door ‘kenniscentra’: c-SBO-projecten

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit clusters

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail