Kermisactiviteiten

De uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten

Sinds 1 oktober 2006 zijn de uitoefening van kermisactiviteiten en de organisatie van kermissen aan een specifieke reglementering onderworpen.

De gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen aangaande de organisatie van  kermisactiviteiten. Zij dienen te beschikken over een gemeentelijk reglement dat de organisatie van deze activiteiten regelt op openbare kermissen alsook de organisatie ervan op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. De organisatie van kermissen ontstaan uit privé-initiatief zijn onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de gemeente.

Wetgeving

Wet van 25 juni 1993

KB van 24 september 2006

Veelgestelde vragen

Elke vraag hieronder werd individueel beoordeeld en kan nooit als een precedent dienen.

Wanneer is de wetgeving kermisactiviteiten van toepassing?

De wetgeving is van toepassing bij de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van:

  • een uitbating van kermisattracties;
  • een uitbating van een vestiging in kermisgastronomie met of zonder bediening aan tafel.

De wetgeving is niet van toepassing op pretparken en sedentaire kermisactiviteiten.