Europese steun

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De Europese Unie streeft naar lidstaten waar het goed leven, werken en ondernemen is. Het stelt daarom middelen ter beschikking via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de periode 2014-2020 bakende Vlaanderen vier thema’s af:

  • Onderzoek en innovatie
  • Ondernemerschap
  • Koolstofarme economie
  • Duurzame stedelijke ontwikkeling

In Vlaanderen beheert een aparte eenheid binnen het Agentschap Innoveren & Ondernemen het EFRO-geld. Zij organiseren de subsidieaanvragen, selecteren de projecten die financiële steun krijgen en volgen deze projecten verder mee op. EFRO investeert maximum 40% in een project. Regelmatig zijn ook steden en gemeenten promotor of partner van een dergelijk project.