Robot bediend met tablet

Industrie 4.0

Nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en nieuwe businessmodellen dankzij een doorgedreven digitale evolutie. De wereldwijde overgang naar Industrie 4.0 heeft een grote impact op de concurrentiepositie van veel Vlaamse bedrijven. De kansen die de veranderende technologieën en economische systemen met zich meebrengen wil de Vlaamse overheid ten volle benutten om flexibel en efficiënt te kunnen produceren. 

Deze transitie vormt een belangrijk onderdeel van ‘Visie 2050’ van de Vlaamse overheid. Via VLAIO investeert Vlaanderen onder meer in industrie 4.0-proeftuinen waar bedrijven gedurende drie jaar kunnen kennismaken met de nieuwste technologieën en concepten. Deze experimenteerplekken dragen ertoe bij dat we industrie in Vlaanderen kunnen behouden én versterken. Download de brochure van de industrie 4.0-proeftuinen.

Over Industrie 4.0

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Industrie 4.0

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
T080020555
E-mail