Nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en nieuwe businessmodellen dankzij een doorgedreven digitale evolutie. De wereldwijde overgang naar Industrie 4.0 heeft een grote impact op de concurrentiepositie van veel Vlaamse bedrijven. De kansen die de veranderende technologieën en economische systemen met zich meebrengen wil de Vlaamse overheid ten volle benutten om flexibel en efficiënt te kunnen produceren. 

Deze transitie vormt een belangrijk onderdeel van ‘Visie 2050’ van de Vlaamse overheid.

Over Industrie 4.0

Subsidies voor

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Industrie 4.0

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
T080020555
E-mail