In 't kort

Met het programma “Handelskernversterking” wil de Vlaamse overheid steden en gemeenten ondersteunen bij hun kernversterkend detailhandelsbeleid. Het programma “Handelskernversterking” werd aangekondigd in de nota ‘Winkelen in Vlaanderen 2.0’  en omvat meerdere oproepen.

Op dit moment kunnen er enkel subsidies verkregen worden voor de aankoop van een handelspand binnen je gemeente in functie van een kernversterkend beleid. Voor deze oproep is nog € 1.492.355,12 beschikbaar. De oproep loopt tot de middelen zijn uitgeput.

Afgesloten oproepen:

Samengevat

Voor wie?
steden en gemeenten
Voor wat?
kernversterkend detailhandelsbeleid
Bedrag
Afhankelijk van de oproep

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail