Catalogus eerstelijnscontroleurs

Raamcontract 2019-2023. Prijzen geldig voor bestellingen vanaf 16 december 2019.

Prijslijst vanaf 16 december 2019

Categorie 1 NSR en NWE lead partner (in euro)

  Totaal excl. btw Toaal incl. btw
RSM Interaudit cvba 1.580,00 1.911,80
Deloitte Consulting and Advisory cvba 2.008,80 2.430,65
Callens, Pirenne, Theunissen en Co cvba      2.100,00 2.541,00
EY Bedrijfsrevisoren BV 2.184,00 2.642,64
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba 2.362,50 2.858,63

Categorie 2 NSR en NWE project partner (in euro)

  Totaal excl. btw Toaal incl. btw
RSM Interaudit cvba 1.250,00 1.512,50
Deloitte Consulting and Advisory cvba 1.587,60 1.921,00
Callens, Pirenne, Theunissen en Co cvba      1.400,00 1.694,00
EY Bedrijfsrevisoren BV 2.016,00 2.439,36
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba 1.575,00 1.905,75

Categorie 3 NSR en NWE sub-partner (in euro)

  Totaal excl. btw Toaal incl. btw
RSM Interaudit cvba 1.070,00 1.294,70
Deloitte Consulting and Advisory cvba 525,90 636,34
Callens, Pirenne, Theunissen en Co cvba       1.100,00 1.331,00
EY Bedrijfsrevisoren BV 1.680,00 2.032,80
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba 1.378,13 1.667,54

Categorie 4 IR lead partner, project partner en Urbact lead partner (in euro)

  Totaal excl. btw Toaal incl. btw
RSM Interaudit cvba 1.070,00 1.294,70
Deloitte Consulting and Advisory cvba 1.176,10 1.423,08
Callens, Pirenne, Theunissen en Co cvba      1.400,00 1.694,00
EY Bedrijfsrevisoren BV 2.184,00 2.642,64
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba 1.575,00 1.905,75

Categorie 5 Urbact project partner (in euro)

  Totaal excl. btw Toaal incl. btw
RSM Interaudit cvba 714,00 863,94
Deloitte Consulting and Advisory cvba 671,76 812,83
Callens, Pirenne, Theunissen en Co cvba      1.400,00 1.694,00
EY Bedrijfsrevisoren BV 2.016,00 2.439,36
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba 1.378,13 1.667,54

Callens, Pirenne, Theunissen en Co

Kantoor

Callens, Pirenne, Theunissen & Co BVCV is een onafhankelijke maatschap van revisoren met een gedegen traditie en één van de oudste revisorenkantoren in België. Het behoort tot de top 10 in België.

Callens, Pirenne, Theunissen & C° BVCV kan voor de uitvoering van haar opdrachten terugvallen op een 70-tal medewerkers, waarvan 21 bedrijfsrevisoren erkend zijn door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Het kantoor beschikt over alle mogelijke erkenningen, wat voor onze klanten vaak een sleutel biedt tot een maatgerichte oplossing

Ons cliënteel bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen, dochterondernemingen van internationale groepen, Belgisch verankerde groepen die internationaal actief zijn, non-profit organisaties, lokale, regionale en federale overheidsorganisaties, banken, verzekeringsondernemingen, holdings, beursvennootschappen, mutualiteiten en pensioenfondsen.

Met kantoren in Brussel, Antwerpen, Kortrijk, Hasselt, Namen en Verviers kunnen we klanten van alle regio’s op gepaste wijze onze diensten aanbieden.

Callens, Pirenne, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren BVCV maakt deel uit van het netwerk Crowe Horwath International, een prominent internationaal netwerk, dat op de internationale ranglijst de 8ste positie inneemt.

ONZE DIENSTVERLENING & ONZE ERVARING

In onze dienstverlening staat het bieden van oplossingen centraal

Audit en Assurance

 • ISA audits
 • ISRE /ISAE opdrachten
 • Project audits
 • Bijzondere opdrachten

Risk Consulting

 • Risico-management
 • Interne Audits
 • SoX 404
 • IT audits / IT assurance
 • forensische audits

Corporate Finance

 • Due diligences
 • Waarderingen
 • Begeleiding

 

Bedrijfsadvies

 • Kostprijsberekening
 • Management rapportering
 • Herstructurering
 • Vereffeningen
 • Expertises & arbitrage

Fiscaliteit

 • Directe Belastingen
 • Indirecte Belastingen
 • Compliance
 • Consulting 
 • Successieplanning

Accountancy

 • Samenstelling jaarrekeningen
 • Oprichtingen
 • Btw-scans
 • Advies Personenbelasting
 • Consolidaties
 • IFRS implementaties

Met Callens, Pirenne, Theunissen & C° kiest u ook voor een kantoor:

 • Met een uitgelezen expertise in de academische wereld, als auditor van een aantal Vlaamse Universiteiten, tal van onderzoekscentra en Vlaamse Instellingen actief in de financiering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Technologische Innovate;
 • Met een stevige ervaring in lokale besturen (steden, gemeenten, AGB’s, provincies, opdrachthoudende verenigingen en intercommunales), de publieke sector en de non-profit sector;
 • Met een ruime background in Publiek Private Samenwerking;
 • Met een bewezen track record in de certificatie van Europese onderzoeksprojecten (Interreg, 6° kader, 7° kader, Horizon 2020, alle soorten deelkaders (Standard, ERC, Marie Curie, Euratom) en Buiten kaders (Coal & Steel, Erasmus Mundus,…)).

In het kader van Interreg 2014-2020 zijn wij opgetreden als 1ste lijns controleur en Lead Partner controleur voor meer dan 30 partners in meer dan 60 Interreg-projecten, verspreid over gans Vlaanderen. Onze ervaring strekt zich dan ook uit over alle types van programma’s.

EEN AANPAK MET VISIE

Een eerste lijnscontrole vergt een aangepaste aanpak. Deze werd over de jaren heen ontwikkeld in symbiose met onze bestaande klanten:

 • Drie ervaren coördinatoren binnen ons kantoor: Yvan Willems, Stijn Vermeiren en Neil Van Der Heyden
 • Communicatie via 1 centraal e-mail adres: interreg@callens.be
 • Een goede voorbereiding middels planningsvergadering, lijst van aan te leveren stukken, pre-screening risico’s en een begeleidingstraject om eventuele lacunes op te vangen in een volgende claim 
 • Een goede bewaking van de timing… goede afspraken
 • Een flexibel inzetbare pool van opgeleide medewerkers met ruime ervaring in Interreg-projectcontroles
 • Dat alles gewaarborgd door onze interne kwaliteitsprocedures (ISQC1).

CONTACT

U bent overtuigd? Of wenst nog meer informatie? Bel ons gerust

Jan Van Brabant

Yvan Willems

Stijn Vermeiren

Neil Van Der Heyden

U kan ons ook steeds contacteren via het centraal e-mailadres: interreg@callens.be

Graag lichten we u onze visie op een vruchtbare samenwerking meer in detail toe.

Deloitte - Making an Impact that Matters

Waarom Deloitte?

Met de keuze voor Deloitte kiest u een groot adviesverleningskantoor. Meer dan 1.795 vrouwen en 2.280 mannen, samen 4.075 mensen, in 11 kantoren leveren diensten met betrekking tot accounting, tax, juridische diensten, consulting, financiële adviesverlening, audit en risicomanagement. Door onze schaal zijn we in staat om enerzijds grote capaciteit en flexibiliteit aan te bieden en langs de andere kant om ons te specialiseren. Deloitte biedt het Interreg team permanent training en bijscholing onder andere aan onze eigen internationale Deloitte University. Er is ook een specifiek opleidingsprogramma voor audits op Europese projecten. 

We horen dat klanten onze kennis van zaken, ons advies en onze klantvriendelijke flexibiliteit waarderen. Het is onze filosofie om klanten te begeleiden naar een correcte betaalaanvraag, eerder dan achteraf en zonder wederwoord koud te corrigeren. We zijn zeker niet te laks. Op deze manier combineren we zekerheid voor het programma en gerustheid bij de klanten. We investeren bij de start van een nieuwe eerstelijnscontrole opdracht in de analyse van de risico’s op onregelmatigheden en in de analyse van de projectadministratie. Hierdoor kunnen we op maat en preventief opvolgpunten detecteren en advies geven om gevonden risico’s voldoende af te dekken. Onze Interreg ervaring delen we graag met de klanten, bijvoorbeeld in de vorm van een gratis workshop om de risico’s op fouten tegen de wetgeving overheidsopdrachten te vermijden. De Interreg NWE/NSR/ Europe projecten die voor Deloitte als auditor kozen sinds 2015 zijn gespreid over heel Vlaanderen (van Oostende tot Genk, van Kortrijk tot Hoogstraten). Het gaat om openbare besturen, onderzoeksinstellingen, bedrijven en vzw’s.

De ruimste Interreg ervaring gebundeld

Binnen Deloitte werkt een ervaren en hecht projectteam haast voltijds op audits van Europees gesubsidieerde projecten en Europese programma’s. Ze kennen elkaar, er is onderling vertrouwen en de teamstructuur voelt voor iedereen goed aan. Het kernteam bestaat uit zeven personen. Door het team niet te groot te maken, verzekeren we optimale kennisopbouw, persoonlijk contact met de klant en kwaliteit. De controle van Interreg projecten vraagt volgens ons namelijk specialisatie en ervaring. Anderzijds is het team voldoende groot om bij pieken en bij dringende controles flexibel in te spelen op vragen van klanten. Het team bij Deloitte België is bovendien ingebed in een internationale organisatie waarin mensen met dezelfde interesses en specialisatie samenkomen om ervaringen uit te wisselen en om te innoveren.

Jan Van Looveren is projectleider van de eerstelijnscontrole van het volledige Interreg Vlaanderen-Nederland programma sinds 2006 en hij voert al 14 jaar audits uit binnen diverse andere Interreg programma’s. Doordat Jan na al die jaren nog steeds zelf in de praktijk staat, spreekt hij met kennis van zaken. Jan werkt gepassioneerd en hij denkt mee met zijn klanten met het oog op slimme, duurzame oplossingen. 

Stefaan Buelens is als projectmanager het vaste aanspreekpunt voor de Interreg audits, met Jan als vaste back-up. Stefaan werkt sinds 2006 quasi voltijds op de EFRO-programma’s (EFRO en Interreg) en hij kent dan ook de Interreg regelgeving vanuit de verschillende invalshoeken. Stefaan specialiseerde zich de afgelopen jaren in de audit van Interreg projecten, waardoor hij niet alleen de programmaregels, maar ook de regelgeving rond overheidsopdrachten, staatssteun, inkomstenmonitoring en communicatie door en door kent. 

Plan van aanpak 

Projectleider Jan Van Looveren en manager Stefaan Buelens bundelen zeer lange en brede ervaring met Interreg. Door hun doorgedreven kennis over audit van Europese subsidieprojecten opgedaan tijdens opdrachten voor de Europese Commissie en voor Europese programma’s, kunnen ze de af te dekken risico’s als geen ander inschatten en testen.

Op voorhand, net na onze aanstelling, houden we een persoonlijk gesprek om de mogelijke risico’s te identificeren. Deze aanpak biedt de klant het voordeel dat hij risico’s kan afdekken voordat potentiële problemen zich voordoen. 

Deloitte kijkt niet alleen de bedragen en de berekeningen na, maar kijkt ook naar andere belangrijke regelgeving voor overheidsopdrachten, communicatieverplichtingen, staatssteun, financiering, afschrijvingen, verdeelsleutels en inkomsten. Ook de inhoud van het project en de link tussen de uitgaven, het kostenplan en de concrete projectuitvoering worden door ons geverifieerd. 

Het Interreg stappenplan

 • Aanvraag. Tijdens deze fase gaan we na of er geen sprake is van een belangenconflict voor de gevraagde eerstelijnscontrole;
 • Analyse en planning. In stap 2 brengt Deloitte op basis van een checklist het risicoprofiel in kaart via analyse van de projectaanvraag en via een persoonlijk gesprek met de klant. In deze stap overlopen we aan de hand van een omstandige lijst de verschillende aspecten van de projectadministratie en de projectplanning. Deloitte legt samen met de klant de planning en opvolging van de controles vast;
 • Controles. Op basis van het controleprotocol van het desbetreffende programma en een werkdocument worden de controles uitgevoerd, hetzij ter plaatse, hetzij on desk. In overleg met de klant wordt voor de on desk controle een afgeschermd online platform aangeboden om ondersteunende stukken veilig te delen. Deloitte stelt een overzicht op van vaststellingen en onduidelijkheden;
 • Aanvullingen. In stap 4 krijgt de klant de mogelijkheid om extra stukken over te maken. We voorzien hiervoor voldoende tijd, ook om onduidelijkheden of opmerkingen te bespreken. De klant krijgt feedback over de declaratie met het oog op de kwaliteit van de projectadministratie en de kwaliteit van de declaraties;
 • Rapportering. In stap 5 maken we in het onlinesysteem van het Interreg programma het verslag, na het uitvoeren van een interne kwaliteitscontrole. Er wordt een certificaat opgesteld en getekend door Jan Van Looveren en dit certificaat wordt samen met het verslag en de werkpapieren gearchiveerd in een beveiligd digitaal systeem van Deloitte. Op deze eigen administratie wordt een bijkomende kwaliteitscontrole uitgevoerd;
 • Nazorg. Als het Interreg programma of bijvoorbeeld de tweedelijnscontrole vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het certificaat, dan worden deze tijdig verwerkt. Indien gerechtvaardigd, wordt een aangepast certificaat opgesteld. We maken tijd voor deze nazorg en we adviseren en begeleiden actief de klant, ook na het afleveren van het certificaat.

CONTACT DELOITTE AUDIT TEAM INTERREG

Jan Van Looveren
Director
+32 478 63 79 29
jvanlooveren@deloitte.com

Stefaan Buelens
Senior Manager
+32 498 52 59 36
sbuelens@deloitte.com

EY - Building a better working world

Algemene voorstelling EY in Vlaanderen en Brussel

EY Bedrijfsrevisoren heeft in België haar hoofdkantoor gevestigd in Diegem, en telt momenteel een totaal van 12 kantoren in België, waarvan het grootste aantal in Vlaanderen gevestigd zijn. Vanwege de sterke groei van EY, werden recent nieuwe kantoren geopend in Antwerpen en Gent en binnenkort ook in Hasselt.

Daarnaast kunnen de medewerkers van EY Bedrijfsrevisoren eveneens gebruik maken van de infrastructuur in Brugge, Roeselare, Ronse, Doornik en Gosselies.

De belangrijkste troeven van EY voor deze opdracht zijn:

 • Het EY Centre of Excellence voor de audit van EU-fondsen is een ervaren en gespecialiseerd team dat sedert een 15 tal jaar bestaat. De voorgestelde teamleden maken deel uit van dit Centre of Excellence op vlak van EU audits, en kunnen derhalve één voor één bogen op een jarenlange specifieke expertise op het vlak van audits van Europese projecten, waaronder Interreg. Dit team heeft de voorbije jaren aangetoond deze specifieke opdrachten uit te voeren met de nodige affiniteit voor de betrokken actoren, alsook de verwachte kwaliteit in zowel uitvoering als rapportering en binnen de afgesproken termijnen.
  Danielle Vermaelen, de projectleider die wij u voor deze raamovereenkomst voorstellen, staat, samen met Valerie Willems, aan het hoofd van dit Centre of Excellence. Zij kent de Interreg problematiek door en door over de verschillende programma’s heen. Zij is vertrouwd met alle aandachtspunten eigen aan de werking en uitvoering van Interreg projecten.
  Danielle wordt in haar rol ondersteund door Valerie Willems en Eef Naessens, audit partners. Zij zullen mede zorgen voor continuïteit en permanentie in de dienstverlening door EY.
 • Voldoende capaciteit en regionale aanwezigheid: het bestaan van het EY Centre of Excellence heeft mede als voordeel dat EY te allen tijde kan zorgen voor voldoende capaciteit en opvolging. Het EY Centre of Excellence telt ongeveer 40 auditoren die zich uitsluitend toeleggen op de audit van EU-fondsen. Bij de uitbreiding van het aantal te controleren partners, of bij ziekte of vertrek van een medewerker, zal de nodige mankracht aanwezig zijn om de audits probleemloos uit te voeren of verder te zetten  Tevens is EY een globale organisatie met een aanwezigheid in alle Vlaamse provincies; dit zal de projectuitvoering zonder meer ten goede komen.
  EY heeft de afgelopen jaren een 40-tal eerstelijnscontroles van project- en leadpartners, diverse tweedelijnscontroles en audits op concrete acties in opdracht van de Vlaamse Auditautoriteit uitgevoerd. Dankzij de teamsamenstelling, opgebouwde kennis en ervaring, aangepaste en steeds verder ontwikkelde werkpapieren en uitgebreide netwerk werden al deze opdrachten tijdig afgerond met de juiste aandacht voor communicatie, kwaliteit en klantentevredenheid.
 • Gedegen projectmanagement: binnen het EY Centre of Excellence zal een lid van het Framework Contract Management Team aangeduid worden voor het projectmanagement van het nieuwe raamcontract. Deze persoon zal instaan voor de administratie, opvolging, facturatie, en dergelijke meer van het raamcontract, en zal tevens de specifieke EY Interreg mailbox bewaken. Hierdoor wordt een naadloos projectmanagement verzekerd
 • Ervaring in de werking van de overheid in het algemeen en de actoren actief binnen de Interreg programma’s: dankzij het uitgebreide netwerk en klantenbasis die gedurende jaren is opgebouwd kan EY terecht stellen dat wij met alle doelgroepen actief in de Interreg programma’s concrete werkervaring hebben opgebouwd en in het bijzonder de publieke sector en hieraan verbonden actoren.

Visie op de opdracht

De specifieke aard van het werk vereist een aanpak op maat als volgt:

 • Voorbereiden, samenwerken en plannen
  Een goede en tijdige voorbereiding en voortdurend overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vormen voor ons de basis bij de uitvoering van eerstelijnscontroles. Projectaudits vormen meestal een ex-post controle van uitgaven. Op dat ogenblik kan een controleur in vele gevallen enkel tekortkomingen vaststellen en corrigeren. Omdat dit ook meestal financiële gevolgen voor de projectpartner heeft, wordt een dergelijke situatie best vermeden.
 • Toegevoegde waarde
  Een projectaudit wordt vaak als een noodzakelijk kwaad aanzien. EY wenst in dit type opdrachten steeds een toegevoegde waarde te bieden aan onze opdrachtgevers binnen de grenzen van onze rol als onafhankelijke controleur. Een auditverklaring van EY moet de klant een grote mate van zekerheid bieden dat de ingediende kosten voldoen aan de subsidiabiliteitsregels en dat de risico’s bij latere controles tot een minimum beperkt worden. Daarnaast communiceren wij ook steeds over onze controles en reiken wij graag onze klanten suggesties en verbeteringspunten aan die een meerwaarde voor de klant, de projectuitvoering en eerstelijnscontroles betekenen. Dit is ook enkel mogelijk indien er regelmatig persoonlijk contact is tussen beide partijen.
 • Specialisten
  Projectleiders binnen  het EY Centre of Excellence voor de audit van EU fondsen zijn specialisten in één of meerdere programma’s. Dit betekent dat de controles gecoördineerd en gecontroleerd worden door echte vakexperten met relevante praktijkervaring. Zij zullen ook zorgen voor de opleiding van de medewerkers op de opdracht.
 • Een ervaren pool van medewerkers
  Voor de uitvoering van eerstelijnscontrole werken wij steeds met een team van auditors dat reeds ervaring heeft op het vlak van EU audits en subsidieprojecten en dit op recurrente basis. Gezien de specificiteit van de uit te voeren projecten, staan wij er op dat controles ter plekke uitgevoerd worden door mensen met kennis van zaken.
 • Dienstverlening op maat van de klant
  Elke klant verdient een persoonlijke aanpak. Partners die deelnemen aan Interreg zijn heel divers. Zowel qua statuut - overheden op alle niveaus, vzw’s, private bedrijven - alsook inhoudelijk. EY vindt het belangrijk dat elke klant een controleur toegewezen krijgt met een bepaalde mate van affiniteit met hun werkomgeving en werkgebied en die vertrouwd is met hun manier van werken.

Kennis en ervaring

EY kan terecht stellen dat het concrete ervaring heeft met de controle van elk Interreg programma actief in Vlaanderen. In de programmaperiode 2007-2013 hebben wij opdrachten uitgevoerd voor projecten goedgekeurd in de Interreg IVB NWE, Interreg IVB NSR, Interreg IVC, ESPON, URBACT II, Interreg 2 Zeeën, Grensregio Vlaanderen-Nederland en Interreg IVA France-Wallonië-Vlaanderen programma’s. In de periode 2014-2020 hebben we hierbij projecten van Interreg Europe en Interreg Baltic Region toegevoegd.

Naast deze Interreg opdrachten voeren onze medewerkers nog diverse andere Europese controle-opdrachten uit zoals EFRO en ESF en worden zij eveneens ingeschakeld voor auditwerkzaamheden in het kader van diverse raamovereenkomsten die EY momenteel in uitvoering heeft bij de Europese Commissie (o.a. DG REGIO-EMPL, MARE, EIT, DEVCO, DG BUDGET, DG EMPLOYMENT, SESAR, DG HOME & JUSTICE, H2020, DG ECHO, enz.).

Contact

Contacteer ons gerust, wij bezoeken u vrijblijvend

E-mail contact: ey.flc.interreg@be.ey.com

Danielle Vermaelen
Partner en projectleider
T 02 774 95 35

Lydia Ruelens
Contactpersoon
First level controller
T 0471 13 90 88

RSM INTERAUDIT - The power of being understood

Over RSM

RSM INTERAUDIT maakt deel uit van de groep RSM BELGIUM - TOELEN, CATS, DUPONT, KOEVOETS en telt circa 140 medewerkers, waaronder 34 vennoten en iets meer dan 100 medewerkers en stagiairs accountants en bedrijfsrevisoren.

De vier afdelingen - audit, accountancy, belastingconsultancy en –advies – oefenen hun activiteiten uit vanuit de sites van Brussel (Zaventem), Antwerpen, Charleroi (Gosselies) en Bergen.

RSM INTERAUDIT staat op de 7de plaats in de markt van de Belgische audit kantoren. Hierdoor zijn wij de belangrijkste onafhankelijke nationale speler met vestigingen in de drie landsdelen. Op internationaal gebied is RSM INTERAUDIT een actief lid van RSM International, het 7de grootste wereldwijd netwerk van auditors en onafhankelijk financiële dienstverleners, dat ons toelaat om ook advies en knowhow van hoogstaande kwaliteit te leveren in het buitenland. 

Al is het cliënteel van het kantoor variërend van klein naar groot en van Belgisch tot internationaal, wij richten ons van bij de aanvang vooral op de groeiende middelgrote structuren, waar de aandacht voor de interne administratieve organisatie belangrijker wordt en waar een directe inzet van de bedrijfsrevisor gewenst wordt. 

De familiale bedrijven, maar ook de not-for-profit en de publieke sector behoren eveneens tot onze basiswerkzaamheden. Veelal zijn wij vertrouwenspersoon en partner bij het ondersteunen van de bedrijfsleiding van de onderneming. Onze relatieve grootte laat ons toe blijvend dit partnerschap te kunnen waarmaken.

Wij hechten dan ook een bijzonder belang aan een directe relatie tussen de klant en de aangestelde dienstverlener. Het geheel van werkzaamheden rond de opdracht gebeurt uiteraard in een teamverband. Hierbij hechten wij een bijzonder belang aan de stabiliteit van het team. 

Samengevat: RSM INTERAUDIT beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van audit, controle, forensisch onderzoek, boekenonderzoek, accountancy en administratieve dienstverlening zowel in de publieke als in de privé sector, zowel in de commerciële als de niet-commerciële sfeer, zowel voor kleine als middelgrote en grote ondernemingen.

Opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en door de internationale auditstandaarden, zijn onze auditmethodes gelijkaardig aan deze van onze collega’s. Zij onderscheiden zich evenwel door het trouw zijn aan de waarden die wij sinds onze oprichting aanhangen:

 • Onafhankelijkheid
 • Ethiek
 • Kwaliteit
 • Integriteit
 • Samenwerking
 • Lange termijn visie

Met respect voor onze onafhankelijkheid is toegevoegde waarde aan u leveren onze doelstelling.

Ervaring als eerstelijnscontroleur en kwaliteitszorg

Onze associatie en meer bepaald mevr. Karine Morris en de heer Gert Van Leemput, bedrijfsrevisoren en beiden vertegenwoordigende partners, hebben niet alleen veel ervaring als eerstelijns controleur voor Interreg projecten maar ook voor “eligibiliteitsaudits” voor de Europese instellingen en andere subsidiërende instanties. De opdrachten als eerste lijns controleur betreffen zowel projecten door private als publieke instellingen. evenals not-for-profit instellingen.

De kwaliteit als eerstelijns controleur wordt gewaarborgd door:

 • Beschikbaarheid : deze wordt gegarandeerd doordat er vaste teams zijn die geleid worden door de twee auditpartners hetgeen een optimale beschikbaarheid geeft. Voor elk project wordt een vast team aangesteld geleid door ofwel Karine Morris ofwel Gert Van Leemput. In geval van overmacht kan het aangestelde team beroep doen op medewerkers die eveneens de nodige kennis en ervaring hebben met de specificiteit van de Interreg programma’s. Bovendien wordt van bij de aanvang een administratieve medewerker aangesteld die, door de permanente aanwezigheid op kantoor, een performante en tijdige doorstroming van de informatie garandeert.
 • Communicatie en samenwerking: door de meestal zeer strakke timing tussen het beschikbaar zijn van de informatie en de eerste lijns controle is een directe communicatielijn met de verantwoordelijke partner zeer belangrijk. het permanent aanwezig zijn van de auditpartners zodat een adequate opvolging en inspelen op de noden van de eerste lijns controle mogelijk is. Onze associatie maakt zich sterk een “problem solver” te zijn en geen “problem maker”.
 • Coördinatie van de controleaanpak en opstelling van de gedetailleerde controleprogramma’s; : per specifiek programma en meer gedetailleerd per project wordt een gedetailleerd controleprogramma opgesteld (met een detaillering van de specifieke subsidiabiliteitsregels) zodat een éénduidige controle kan gebeuren en er een duidelijke communicatie en afspraken naar de projectpartner wordt vastgelegd.
 • Interne opleiding van de teamleden met betrekking tot de wijzigingen binnen de wetgeving en subsidiabiliteitsregels. 
 • Interne communicatie van gerezen problemen binnen een specifiek dossier waardoor niet alleen naar de projectpartners maar ook binnen de teams mogelijke interpretaties besproken en uitgeklaard worden.

Wat wij kunnen bieden is:

 • performante controle met grote reactiviteit en communicatie om binnen de gestelde deadlines het doel te bereiken.
 • stabiele teams;
 • kennis van specifieke regels eigen aan Interreg programma’s 
 • professionele en gecoördineerde interventies en adviezen;
 • grote beschikbaarheid;
 • value for money – een voortdurend streven naar een juiste prijs/resultaatsverhouding.

Voor een gedetailleerde voorstelling verwijzen wij naar onze website: www.rsmbelgium.be  en onze brochure.

CONTACT

Karine Morris
RSM InterAudit cvba
Lozenberg 22
1930 Zaventem
T 02 725 50 04
F 02 725 53 41
k.morris@rsmbelgium.be 

Vandelanotte, More than accountants

WIE ZIJN WIJ

Bij Vandelanotte zijn we meer dan ooit ‘More than Accountants’. Met meer dan 9 vestigingen en ruim 400 medewerkers werkt Vandelanotte al meer dan 70 jaar aan de financiële gemoedsrust van meer dan 6000 trouwe cliënten. 

Door de geïntegreerde samenwerking van onze gespecialiseerde diensten kunnen wij u steeds het juiste antwoord geven op al uw boekhoudkundige, juridische, sociale of fiscale vragen, op elk moment in het leven van uw onderneming.

Vandelanotte bekijkt uw onderneming in een brede context. Een complex geheel van factoren die de groeikansen van uw bedrijf of organisatie bepalen. Voor elk van onze  disciplines hebben we de beste specialisten in huis. 

Binnen Vandelanotte is er een sectorwerkgroep gericht op de non-profit. Deze groep is samengesteld uit medewerkers die dagelijks hun ervaring ten dienste stellen van kleine en grote entiteiten en de corresponderende wetgevingen op de voet volgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij vele ziekenhuizen, zorgcentra, culturele organisaties alsook publieke en onderwijsinstellingen tot onze cliënten mogen rekenen.

VISIE

Één van de redenen waarom Vandelanotte weerhouden is, is het feit dat er naast het puur cijfermatig auditen ook grote aandacht wordt besteed aan de inhoudelijke opvolging van de projecten. 

Wij starten dan ook onze werkzaamheden steeds met een bespreking van de realisaties en de evoluties van het project, zodat we de gemaakte kosten beter en ruimer kunnen kaderen.

Onze controles worden bij voorkeur ter plaatse uitgevoerd omdat een persoonlijke be-nadering belangrijk is. De opdrachten worden uitgevoerd door de bedrijfsrevisor in eigen persoon, bijgestaan door een senior medewerken die de nodige kennis in de audit van Europese projecten beheerst.Op basis van onze ervaring hebben we een concreet stappenplan uitgewerkt. Dit biedt onze cliënten een duidelijk overzicht zodat de werkzaamheden voor hen efficiënt en aldus vlot kunnen verlopen.

Indien er opmerkingen zijn bij het nazicht van de claim worden deze gecentraliseerd in onze controlewerkzaamheden en overlopen we deze ook met de partner zodat dit duidelijk is voor hen en er in de toekomst rekening mee kan gehouden worden. Wanneer we tijdens een controle ‘speciale zaken’ vaststellen, zijnde zaken waarvoor we geen concreet antwoord vinden in de beschikbare ‘programme manuals’ of ‘fact sheets’, nemen we contant op met het Agentschap voor Innoveren & Ondernemen. Zo zijn we niet alleen een controle-orgaan voor de partner maar ook een aanspreekpunt. Indien relevant of gewenst formuleren we vanuit onze constructieve visie ook aanbevelingen naar de projectpartners toe. 

Meer info: vandelanotte.be/nl/ons-aanbod/sectoren/non-profit 

Op basis van onze ervaring hebben we een concreet stappenplan uitgewerkt. Dit biedt onze cliënten een duidelijk overzicht zodat de werkzaamheden voor hen efficiënt en vlot kunnen verlopen.

Indien relevant of gewenst, formuleren wij vanuit onze constructieve visie ook aanbevelingen naar de projectpartners toe. 

KENNIS EN ERVARING

Wij beschikken over de relevante kwalificaties en kunnen steunen op een jarenlange ervaring zowel wat de audit van EU-projecten in diverse programma’s betreft, als aanverwante nuttige opdrachten.

Ons kantoor is sinds 2008 actief als 1e lijnscontroleur in de volgende programma’s: Interreg North Sea Region, Interreg North West Region, Interreg Europe, Urbact.

In die periode hebben we ongeveer 65 projecten behartigd, waarvan verschillende als 1e lijn-controleur van een lead partner. De projectpartners betroffen voornamelijk hogescholen, provincies, steden, gemeentes, intercommunales en vzw’s met een affiniteit voor zorg, onderwijs, sociale inclusie en milieu. 

De ingeschakelde bedrijfsrevisor Kris Igodt heeft respectievelijk 28 jaar auditervaring, waarvan 20 jaar als revisor.

In de voorbije jaren hebben medewerkers van Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA quasi steeds deelgenomen aan de diverse workshops en netwerkmomenten die door Agentschap voor Innoveren & Ondernemen georganiseerd werden, waardoor onze kennis steeds up-to-date is. 

CONTACT

Kris Igodt
Audit Advisor
kris.igodt@vdl.be
T +32 56 43 85 80

VANDELANOTTE
President Kennedypark 1a
8500 Kortrijk