Doelstellingen

STEM@VLAIO

De Vlaamse Regering wil het draagvlak voor technologie, innovatie en wetenschap blijven vergroten bij de Vlaming. Vlaanderen zet hierop in met een nieuw ambitieus STEM-Actieplan 2020-2030 over de beleidsdomeinen heen: ‘De STEM-agenda 2030’.

Visie

STEM-competenties & Transities als basis voor het nieuwe STEM-actieplan: “De STEM-agenda 2030

Heel wat maatschappelijke uitdagingen tonen het belang van STEM-competenties aan: de coronapandemie, digitalisering, klimaat & duurzaamheid, cybersecurity, levenslang lerende maatschappij. Verschillende beleidsinitiatieven werken versnippering in de hand. Daarom stappen we over naar een gericht actieplan rond STEM, een ‘agenda’. 

Missie

  • Bestaande beleidsinitiatieven verbinden en versnippering en overlap tegengaan 
  • Een aangepaste governance introduceren, met een kwaliteitskader en  een nieuw gedragen netwerk dat zich baseert op de filosofie van de quadruple helix.

De agenda staat daarbij niet naast de bestaande beleidsagenda’s, maar versterkt ze vanuit een geïntegreerde STEM-component.

De STEM-agenda

In het actieplan zijn vier krachtlijnen (strategische doelstellingen) die verder opgedeeld worden in zeven tactische en operationele doelstellingen waaraan indicatoren verbonden zijn. Aangezien de agenda tien jaar loopt, zullen de acties verbonden aan de doelstellingen onderhevig zijn aan maatschappelijke evoluties en beleidsevoluties. De vier krachtlijnen blijven uiteraard behouden voor de hele looptijd van de agenda. Zo is een systemische opvolging doorheen de tijd mogelijk.

> De overtuigingskracht

Iedereen in de samenleving is zich bewust van het belang van STEM vaardigheden en kennis voor hun toekomst.

> De aantrekkingskracht

Iedereen met interesse en talent in STEM moet gemakkelijk een weg vinden naar een passende STEM-opleiding die zekerheid biedt in een veranderende toekomst.

> De innovatiekracht

Ons onderwijs- en opleidingsaanbod speelt beter en sneller in op de evoluties en transities in het bedrijfsleven, onderzoek en de samenleving, zowel nu als in de toekomst.

> De daadkracht

STEM-competenties worden zoveel mogelijk ingezet in functie van noden, evoluties en transities die zowel nu als in de toekomst plaatsvinden in het bedrijfsleven, in onderzoek en in de brede maatschappij.  

Wat is de rol van VLAIO?

VLAIO werd door de Vlaamse Regering aangeduid als regisseur. Een regisseur is afhankelijk van haar acteurs en zal dus steeds samen met alle andere actoren de diverse STEM-initiatieven proberen te verbinden om tot duurzame samenwerking te komen.

Los van haar rol als regisseur heeft VLAIO enkele speerpunten die gebonden zijn aan de eigen werking met betrekking tot bredere STEM-competenties en transities.