Luchtfoto van de aarde -  Nasa - unsplash

STEM–trajecten: ontwikkelen van een aanbod in de vrije tijd voor en met jongeren 14+

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Welke trajecten komen in aanmerking?

Wie komt in aanmerking?

De doelgroep van deze call zijn lokale partnerschappen tussen kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en burgers.

De projectorganisatie zorgt ervoor dat iedere actor in het samenwerkingsverband zijn specifieke expertise kan inzetten. Een inbedding in bestaande werkingen en het verbinden met lopende en/of geplande initiatieven verdient aanbeveling.

In het samenwerkingsverband is minstens één organisatie actief met een bestaande sterke werking gericht op jongeren +14 jaar en zorgt minstens één actor uit het bedrijfsleven voor de verbinding met de reële bedrijfscontext. Er is steeds een erkende STEM-academie actief binnen de samenwerking om de STEM-expertise te waarborgen.

Welke STEM-actoren kunnen dit zijn?

Om de verdere uitrol van de ontwikkelde STEM-trajecten na de projectperiode te kunnen realiseren is het belangrijk om bij het samenstellen van het partnerschap hiermee rekening te houden. Volgende lijst is niet limitatief:

  • Steden en gemeenten
  • Ondernemerswereld
  • Onderwijsactoren
  • Jongerenveld
  • STEM-academies / STEM-partnerschappen
  • Maakateliers / fablabs
  • Organisaties die een maatschappelijke doel nastreven

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail