Luchtfoto van de aarde -  Nasa - unsplash

STEM–trajecten: ontwikkelen van een aanbod in de vrije tijd voor en met jongeren 14+

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

De Vlaamse Regering heeft de ambitie herhaald om kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor STEM. Onder de noemer ‘STEM-academie’ worden aan kinderen en jongeren kansen geboden om STEM-activiteiten te beleven buiten het schoolcurriculum. Voldoende aandacht voor de technische beroepen en TSO- en BSO-opleidingen, meer aansluiting bij de bekommernissen van de kinderen en de jongeren en STEM uitdrukkelijk verbinden met het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken zijn hierbij de uitdagingen.

Onder de noemer ‘een STEM-academie in elke gemeente’ ondersteunt de Vlaamse Regering reeds STEM-partnerschappen en STEM-academies voor het realiseren van positieve STEM-ervaringen buiten het schoolcurriculum bij kinderen en jongeren.

Voor het versterken van het aanbod binnen het STEM-academie netwerk nodigt deze oproep partnerschappen tussen kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en burgers uit om STEM-trajecten te ontwikkelen en uit te rollen. Deze STEM-trajecten hebben als doelgroep jongeren 14+, moeten focussen op maatschappelijke uitdagingen en inspelen op de drie transitieprioriteiten, nl. digitalisering, circulaire economie en energie & klimaat.

Heb je een idee? Meld dit dan de eerste fase aan via het daarvoor bestemde formulier ‘Ideeënfiche’. Indieners kunnen in de week van 27 juni 2022 hun eerste idee mondeling toelichten. Schrijf je daarvoor in via het inschrijvingsformulier en dien jouw ideeënfiche in bij STEM@vlaio.be voorafgaand aan de pitch.

Er is momenteel geen oproep

Samengevat

Voor wie?
partnerschappen gebaseerd op de quadruple helix (met deelname van kennisinstelling, overheid, bedrijfswereld en burgers) en verbonden aan het STEM-academienetwerk
Voor wat?
organiseren van STEM-projecten voor en met jongeren 14+, waarbij maatschappelijke uitdagingen worden aangegaan die inspelen op de transitieprioriteiten digitalisering, circulaire economie en energie & klimaat
Bedrag
maximaal € 70.000 per project

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail