Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

STEM–academies: subsidie voor STEM-activiteiten 2022

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat?

Een erkende STEM-academie kan een subsidie aanvragen voor elk STEM-traject die ze per (deel)gemeente opstart en uitvoert.

Een STEM-traject is ofwel een reeks opgebouwd uit minstens 6 activiteiten, verspreid over evenveel dagen, waarbij 2 instapmomenten zijn  toegelaten, ofwel een kamp van minstens 5 halve dagen STEM-activiteit binnen een aaneensluitende tijdspanne.

De activiteiten binnen de  STEM-trajecten vertrekken vanuit de principes, zoals beschreven bij de erkenningscriteria.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail