Zuiveren van PFAS-verontreinigd bemalingswater

Uitdaging

De Haven van Antwerpen-Brugge (POAB) wordt bij infrastructuurwerken in de haven geconfronteerd met de PFAS-problematiek. Op basis van de huidige gegevens lijkt PFAS globaal/diffuus over het Antwerpse havengebied verspreid te zijn in bodem en water, waardoor ook iedere concessionaris of iedere partner die infrastructuurwerken wenst uit te voeren gewild of niet met de PFAS-problematiek geconfronteerd wordt.

Meer specifiek komt er bij (droog en nat) grondverzet tijdens de werken ook een heel grote hoeveelheid (miljoenen m³) bemalingswater vrij dat verontreinigd is met PFAS. Dit water betreft zowel verontreinigd grondwater als verontreinigd Schelde- en dokwater (toegevoegd als transportwater i.f.v. baggerwerken). Dit water mag evenwel niet opnieuw geloosd worden in diezelfde dokken/Schelde zonder voorafgaande zuivering.

Bestaande zuiveringstechnieken zijn vnl. gericht op lange keten PFAS en vergen enorme hoeveelheden actief kool. In de haven van Antwerpen komt echter vooral korte keten PFAS- vervuiling voor. Het PIO-project heeft tot doel om geschikte zuiveringstechnieken voor het bemalingswater te vinden.

Delen: