kind speelt raket

Ondersteunende methodieken

Ondersteunende methodieken en inspirerende praktijkvoorbeelden

Welke leerstrategieën, methodes, lesaanpakken of leerdesigns kunnen hierbij ingezet worden?

Op onze projectsite Ondernemend Onderwijs van KlasCement vind je een bundeling van inspirerende lespraktijken en leermiddelen.

Na registratie kan je de hele databank raadplegen. Je kan er zelf ook een praktijk of leermiddel delen en via ‘Geavanceerd toevoegen’ jouw toevoeging koppelen aan onze projectsite Ondernemend Onderwijs door als trefwoord ondernemingszin of ondernemen in te geven.