Bedrijvige kern

Verweefcoaches

Als resultaat van verschillende co-creatietrajecten met centrumsteden (zoals bv. Gent – ‘Het bedrijventerrein van de toekomst’; Antwerpen – ‘Labo XX Werk’) is onder verschillende benamingen gewezen op de nood aan een figuur die als go between kan fungeren tussen bestaande bedrijven in stedelijke omgeving, de buurt en de lokale overheid.

De diverse rollen en mogelijke acties zijn vorm gegeven via de ‘verweefcoaches’. Deze persoon kan preventief, maar ook remediërend zoeken naar vormen van goed nabuurschap voor al gevestigde bedrijven of naar aanleiding van de heringebruikname van sites als werklocaties. Door  een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid krijgen lokale overheden meer zicht op de ‘kantelmomenten’ die zich binnen ondernemingen voordoen, en dit om met deze ondernemingen tijdig de opties en eventuele nodige maatregelen te evalueren om groei op bestaande werklocaties mogelijk te maken of om de onderneming te laten doorschuiven naar meer geschikte (al dan niet verweven) werklocaties. Interactie met de buurt is dan een cruciaal element. Tegelijkertijd wordt samenwerking gestimuleerd tussen de dienst ‘economie’ met de andere diensten die impact hebben op het ruimtegebruik, de mobiliteit en de stedelijke leefbaarheid. Momenteel zijn 5 verweefcoaches actief met de steun van VLAIO.