Europese vlaggen

Vlaamse Slimme Specialisatie Strategie – RIS3

Vlaamse Slimme Specialisatie Strategie – RIS3

EFRO-projecten die worden ingediend onder Beleidsdoelstelling 1 ‘Slim Vlaanderen’ moeten gericht zijn op de prioritaire domeinen van de Vlaamse Slimme Specialisatie. 

Het zijn domeinen die in Vlaanderen zijn gekenmerkt door een aanzienlijk draagvlak en een groot groeipotentieel. 

Binnen deze domeinen vinden grote technologische evoluties plaats waarbij ondersteuning van ondernemingen bij implementeren van deze innovaties noodzakelijk zal zijn. 

In Vlaanderen werden 10 prioritaire domeinen geïdentificeerd: 

  1. Duurzame chemie
  2. Geavanceerde materialen
  3. Slimme maakindustrie
  4. Gezondheid
  5. Gespecialiseerde logistiek
  6. Agro food industrie
  7. Elektronische systemen, Internet of Things, photonica
  8. Energie
  9. Cleantech
  10. Blauwe economie

De Vlaamse Slimme Specialisatie Strategie werd voor het laatst geactualiseerd in maart 2023.

De Vlaamse Slimme Specialisatie Strategie wordt in grote mate gekoppeld aan de domeinen die worden behandeld door de Strategische Onderzoekscentra (SOC’s) en de Speerpuntclusters (SPC’s). 

We verwijzen graag nog naar volgende relevante publicaties en bronnen over het Vlaamse Innovatiebeleid, die mee vorm hebben gegeven aan de Vlaamse Slimme Specialisatie Strategie: