Vlaggen EU

Digitalisering - oktober 2023

In 't kort

Deze oproep past binnen het thema ‘Slim Vlaanderen’ en richt zich op projecten die inzetten op het ‘profiteren van de voordelen van digitalisering voor burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden’

Projecten worden ingediend via het EFRO E-loket. Vóór indiening moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding. 

De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 13 oktober 2023 ingediend zijn. 

De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 27 oktober 2023
 

 

EFRO logo 2022

Samengevat

Voor wie?
alle organisaties met rechtspersoonlijkheid. (let wel: steden en gemeenten (inclusief AGB’s, OCMW’s, …) kunnen niet optreden als projectpromotor. Zij kunnen wel onderdeel uitmaken van het projectpartnerschap als copromotor).
Voor wat?
projecten rond digitalisering voor burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden.
Bedrag
€ 50.000 EFRO-steun. De EFRO-steun per project kan maximaal 25.000 euro bedragen (met een steunpercentage van maximaal 40%)

Delen:

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon